Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 291 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord...
Σελίδα 292 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal...
Σελίδα 113 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 107 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 109 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 214 - A B A triangle with a right angle is called a right triangle. The side opposite the right angle in a right triangle is called the hypotenuse of the right triangle.
Σελίδα 22 - Multiplication is the process of taking one number as many times as there are units in another.
Σελίδα 33 - To divide an integer by any power of 10, cut off as many figures from the right of the dividend as there are zeros at the right of the divisor.
Σελίδα 47 - Since the numerator and denominator of a fraction may be multiplied by the same number without changing the value of the fraction, they may also be divided by the same number without changing its value ; for this is only undoing the previous multipli, cation.
Σελίδα 110 - WEIGHT 16 ounces (oz.) = 1 pound (Ib.) 100 pounds =1 hundredweight (cwt.) 2000 pounds = 1 ton (T...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας