Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

metriam Antiquam illustrandam et promovendam idoneæ. Edinb. 8vo. 6s.

STEWART'S (Matt.) TRACTS, Physical and Mathematical; containing an Explication of several important points in Physical Astronomy; and a new method for ascertaining the Sun's distance from the Earth, by the Theory of Gravity. 8vo. 7s.

BRAIKENRIDGE (G.) EXERCITATIO GEOMETRICA de Descriptione Linearum Curvarum. 4to. 7s.

MENELAI SPHÆRICORUM Libri Tres. Quos olim collatis MSS. Hebræis et Arab. typis exprimendos curavit Vir Cl. Ed. Halleius LL.D. Præfationem addidit G. Costard. 8vo. Oxon, 1758. 5s.

THEODOSII SPHERICORUM Libri Tres. Gr. et Lat. à HUNT. Svo. Oxon, 1707. 5s.

MILNE'S (Jac.) SECTIONUM CONICARUM Elementa Nova Methodo Demonstrata. Svo. Oxon. 1723.

DE SECTIONIBUS CONICIS TRACTATUS GEOMETRICUS, in quo ex Natura ipsius Coni Sectionum affectiones facillime deducuntur, methodo nova, auctore H. HAMILTON, A. M. Collegii S. Trinitatis Dublinii Socio. 4to. Londini. 12s.

A GEOMETRICAL TREATISE of the CONIC SECTIONS, in which the Properties of the Sections are derived from the nature of the Cone, in an easy manner, and by a new method. Translated from the above Latin of HUGH HAMILTON, D.D. F.R.S. 4to. 12s.

SIMPSON'S (Thos.) ELEMENTS of GEOMETRY, with their application to the Mensuration of Superficies and Solids; to the determination of the Maxima and Minima of Geometrical Quantities, and to the construction of a great variety of Geometrical Problems, 8vo. A new Edition, with additional Notes, and an APPENDIX, containing a Description of the Analytical and Synthetical Modes of Reasoning made use of by Mathematicians. An Account of the Lost Writings

of Euclid and Apollonius, and of the several attempts of the Moderns to restore them. 8vo. 7s. boards.

SIMPSON'S SELECT EXERCISES for Young Proficients in the Mathematics, containing a great variety of Algebraical and Geometrical Problems, with. their Solutions. 8vo. 7s. boards.

(Thos.) TRIGONOMETRY, Plane and Spherical, with the Construction and Application of Logarithms, 8vo. 5th Edition.

3s.

TREATISE of ALGEBRA, wherein the principles are demonstrated and applied in many useful and interesting Inquiries, and the resolution of a great variety of Problems of different kinds. To which is added, the Geometrical Construction of a great number of Linear and Plane Problems, with the method of resolving the same numerically. 8vo. New Edition, corrected and improved.

EMERSON'S (William) ELEMENTS of GEOMETRY, in which the principal Propositions of Euclid, Archimedes, and others, are demonstrated in the most easy manner, with the Doctrine of Proportion, Arithmetical and Geometrical. 8vo. 7s.

TREATISE of ALGEBRA, in two Books. A new Edition, carefully revised and corrected. 8vo. 10s. 6d.

Comment on SIR I. NEWTON'S PRINCIPIA: containing Notes upon some difficult parts of that excellent Book. To which is added, a Defence of Sir Isaac against the Objections of Leibnitz, Bernoulli, Euler, &c., and a Confutation of the objections of Drs. Rutherford and Bedford against the Chronology. 8vo. 5s.

HUTTON'S (Dr. Charles) TRACTS on Mathematical and Philosophical Subjects. 3 vols. 8vo. 21. 8s.

MATHEMATICAL TABLES,

containing Logarithms, &c. 8vo. 17. 1s.

COURSE of MATHEMATICS.

3 vols. 8vo. 17. 11s. 6d.

:

1

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »