Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 35 - To multiply a fraction by a fraction. Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 35 - To DIVIDE A WHOLE NUMBER BY A FRACTION. — Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and divide the product by the numerator.
Σελίδα 36 - Multiply as in whole numbers, and point off as many decimal places in the product as there are decimal places in the multiplicand and multiplier, supplying the deficiency, if any, by prefixing ciphers.
Σελίδα 36 - To divide by .1, .01, .001, etc., it is necessary only to move the decimal point in the dividend as many places to the right as there are decimal places in the divisor.
Σελίδα 34 - Divide the whole number by the denominator of the fraction, and multiply the quotient by the numerator: Or, Multiply the whole number by the numerator of the fraction, and divide, the product by the denominator.
Σελίδα 36 - Reduce the fractions to a common denominator and divide the numerator of the dividend by the numerator of the divisor.
Σελίδα 44 - Hence for the division of one fraction by another the usual rule again results, as follows: Rule. — Invert the terms of the divisor and proceed as in multiplication. This might naturally be expected by remembering the relation between multiplication and division, and that one is the exact inverse of the other. For the multiplication of a series of fractions into each other these principles work out as follows...
Σελίδα 44 - The reason for this rule is the same, in reality, as that for the preceding one. 37. |i'or, multiplying the numerator of the dividend by the denominator of the divisor multiplies the dividend by that number.
Σελίδα 40 - If two triangles have equal altitudes, their sum is equal to the triangle having the same altitude and having a base equal to the sum of the bases of the two triangles.
Σελίδα 57 - To find the time, when the principal, interest, and rate are given. ILLUSTRATIVE EXAMPLE. At ±% per annum, in what time will $315 produce $20.79 interest? SOLUTION. $ 315, int. for 9 da. @ k%. EXPLANATION. — The ordinary interest of 035, '" " I

Πληροφορίες βιβλιογραφίας