Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 26 - Measure) 4 gills = 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 4 quarts = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter 12 bags = 1 chauldron 5 quarters = lload 2 loads = 1 last Wine Measure 2 pints = 1 quart 4 quarts...
Σελίδα 24 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 45 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 21 - If the numerator and denominator of each fraction is multiplied (or divided) by the same number, the value of the fraction will not change. This is because a fraction b/b, b being any number, is equal to the multiplicative identity, 1 . Therefore, Hx8.= 88 _5_x!
Σελίδα 25 - Square Measure 144 square inches = 1 square foot 9 square feet = 1 square yard...
Σελίδα 26 - Weight are ton, hundred weight, quarter, pound, ounce, and dram. 16 drams (dr.) make 1 ounce . - .. - oz. 16 ounces - - - 1 pound - - Ib. 28 pounds . - . 1 quarter of a cwt.
Σελίδα 14 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 11 - The number to be multiplied is called the multiplicand, the number by which it is multiplied the multiplier, and the result the product.
Σελίδα 154 - This is strikingly shown in an alloy called the " fusible metal," which is composed of 8 parts of bismuth, 5 of lead, and 3 of tin, and melts at 203° F.
Σελίδα 55 - Move the decimal point to the left as many places as there are decimal places in the dividend.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας