Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 30 - The man of wealth and pride Takes up a space that many poor supplied ; Space for his lake, his park's extended bounds, Space for his horses, equipage, and hounds: The robe that wraps his limbs in silken sloth Has robbed the neighbouring fields of half their growth ; His seat, where solitary sports are seen, Indignant spurns the cottage from the green...
Σελίδα 64 - When he drinks, he infallibly coughs in his glass, and besprinkles the company. Besides all this, he has strange tricks and gestures ; such as snuffing up his nose, making faces, putting his fingers in his nose, or blowing it and looking afterwards in his handkerchief, so as to make the company sick.
Σελίδα 30 - While, scourged by famine from the smiling land, The mournful peasant leads his humble band, And while he sinks, without one arm to save, The country blooms — a garden and a grave.
Σελίδα 21 - That the king can do no wrong, is a necessary and fundamental principle of the English constitution ; meaning only, as has formerly been observed, that, in the first place, whatever may be amiss in the conduct of public affairs is not chargeable personally on the king; nor is he, but his...
Σελίδα 101 - Nature sent him into the world strong and lusty, in a thriving condition, wearing his own hair on his head, the proper branches of this reasoning vegetable, until the axe of intemperance has lopped off his green boughs and left him a withered trunk...
Σελίδα 47 - ... in Scotland as in England. But all the other laws of Scotland shall remain in force, though alterable by the Parliament of Great Britain : yet with this caution — that laws relating to public policy are alterable at the discretion of the Parliament : laws relating to private right are not to be altered but for the evident utility of the people of Scotland.
Σελίδα 33 - ... of the lands they had fairly bought; of suits in consequence of which our ancient books are full: and treasons were encouraged; as estates-tail were not liable to forfeiture, longer than for the tenant's life. So that they were justly branded, as the source of new contentions, and mischiefs unknown to the common law ; and almost universally considered as the common grievance of the realm.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας