Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 53 - Measure) 4 gills = 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 4 quarts = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter...
Σελίδα 426 - What is the side of a square whose area is equal to that of a circle 452 feet in diameter ? Ans. ^(452)
Σελίδα 189 - At a siege it was found that a certain length of trench could be dug by the soldiers and navvies in 4 days, but that when only half the navvies were present, it required 7 days to dig the same length of trench. What proportion of the work was done by the soldiers ? LXII.
Σελίδα 84 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 54 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 176 - If 15 men, 12 women, and 9 boys, can complete a piece of work in 50 days, what time would 9 men, 15 women, and 18 boys, take to do twice as much, the parts done by each in the same time being as the numbers 3, 2, and 1 ? A.
Σελίδα 76 - Multiplying the numerator and denominator of a fraction by the same number does not alter the value of the fraction.
Σελίδα 243 - A person invests £5,460 in the 3 per cents at 91, he sells out £2,000 stock when they have risen to 93^, and the remainder when they have fallen to 85; he then invests the produce in 4^ per cents, at 102.
Σελίδα 82 - A fraction may be expressed by two numbers, one written under the other, with a horizontal line between them; as, |, f, f.
Σελίδα 175 - A piece of work can be done in 50 days by 35 men working all together; and if after working together for 12 days 16 of the men were to leave the work, find the number of days in which the remaining men could finish it.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας