Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 289 - Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy; that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate; laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.
Σελίδα 83 - All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of twelve months he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honour of my majesty...
Σελίδα 288 - Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things...
Σελίδα 312 - I said in mine heart, Go to now, I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure: and, behold, this also is vanity.
Σελίδα 64 - Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation : my God will hear me.
Σελίδα 63 - And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is the Lord; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.
Σελίδα 58 - If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me: But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.
Σελίδα 289 - Fight the good Fight of Faith, and lay hold on Eternal life...
Σελίδα 63 - For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
Σελίδα 173 - Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας