Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

43, 206 FA Fareira v. Gabell,

City to use v. Penrose (C. P.) 432 Cooper, Young v. (C. P.)

AIR v. City of Phila.

534 City to use v. Wistar (C. P.) 136 Cozens, Hacker v.

468

490 Claflin v. Enstein (C. P.) 398 Craig v. First Presbyterian Farmers' Mut. F. Ins. Co. v. Bair Clark v. Brun, 294 Church, 421 & Shenk,

40 Clark, Reeves & Co. v. Martin Craige's Estate (O. C.)

318 Farmers' Mut. F. Ins. Co v. (C. P.) 30 Craighead and Freeland's Ap

Groff to use,

40 Clement v. Northumberland

peal,

231 Fayette County Ins. Co. v. Neel, 233 Coal Co. 46 Crawford County Mut. Ins. Co., Fell v. Duffy (C. P.)

44 Clendenon, Fidelity Ins. Co. v. Cochran v.

498 Fell, Feust v. (C. P.)

43 (C. P.) 236 Crawford, Wheeler v. 172 Feust v. Fell (C. P.)

43 Clyde v. Hubbard,

532 Credit Mobilier et al., Hazzard v. Fidelity Ius. Co. v. Clendenon Coates's Estate (O. C.) 367 (U. S. C. C.) 417 (C. P.)

236 Cochran r. Crawford County Cremer's Estate (0. C.) 240 Fidelity Ins. Co. v. Miller, 553 Mut. Ins. Co.,

498 Cresson's Exr. v. Phillips (C. First Nat. Bank of Mt. Pleasant Coffin & Bye, Nixon v. 489 P.) 448 v. Duncan (U. S. C. C.)

159 Collins, Lanahan v. (C. P.) 253 Crosky v. Dodds,

246 First National Bank, Sargeant Collins Walker (C. P.) 175 Crow, Johnson v.

33 v. (U. S. C. C.)

370 Columbia County, Freeze v. 145 Curren, Thomas v. (C. P.) 432 | First Presbyterian Church, Columbia National Bank, Bletz Cuthbertson, Earnest r.

199 Craig v.

421 1

Fisher, Rex v. (C. P.)

558 Colvin's Estate,

ALE, Robinson v.

166 Fleishman to use, Rand v. 497 Commonwealth, Donnelly v. 104

31 Flemming v. Reading R. R. Co. Commonwealth, Duffy v. 311 Dalzell v. Patterson,

493 (C. P.)

221 Commonwealth ex rel. v. Dodge Darmody's Estate (0. C.) 487 Flenniken, Tinstman v.

29 (Q. S.) 214 Davis's Estate (O. C.)

15 | Foster's Estate,

383 Commonwealth ex rel. v. Hard- Delafield, Jackman v.

9 Foulker v. Union Banking Co. ing, 305 Delany, Shakespeare v. 139 (C. P.)

109 Commonwealth ex rel. v. Morri- Delp, Bardsley v.

479 Fourth Ave. Bap. Church v. son (C. P.) 346 Delp, Bardsley v. (C. P.) 366, 539 Schreiner,

407 Commonwealth ex rel. Phila. & Dickinson v. Peters,

458 Freck v. Locust Mountain Coal Reading C. & I. Co. v. Rowe, 129 Dickinson, Walker v. (C. P.) 541 Co.,

5 Commonwealth ex rel. Phila. & Dill, Snow v. (C. P.)

330 Freedley v. Watts (C. P.) 269 Reading C. & I. Co. v. Thomp- Dobson, Dundore v. (C. P.) 299 Freeze v. Columbia County (C. son, 129 Dodds, Croskey v. 246 P.)

145 Commonwealth ex rel. Tower v. Dodge, Commonwealth ex rel. v. Frowert's Estate (O. C.)

239 Moore, 129 (Q. S.) 214 Fry v. Vetterlein (C. P.)

83 Commonwealth ex rel. Tower v. Dodge Manufac. Co., Kelly v. 186 Fuchs v. Wright (C. P.) 157 Thompson,

129 Donaghy, Ellis v. (C. P.) 541 Furey, Brolasky v. (C. P.) 221 Commonwealth, Gibson v. 35 Donnelly v. Commonwealth, 104 Furey, Graham v.

56 Commonwealth, Ins. Co. of Douthet, E. & P. R. R. Co. v. 494 North America v. 177 Dubois, Bradley v. (C. P.) 109 ABELL, Fareira v.

490 Commonwealth, Kramer v. 185 Duffy v. Commonwealth, 311 G Gallagher's Appeal, 187, 457 Commonwealth, Lynch v. 392 Duffy, Fell v. (C. P.)

44 Gallagher, Otterson v.

555 Commonwealth, McClure v. 313 Duncan & Bro., First Nat. Bank Gartside, Baker v.

315 Commonwealth v. Morrisey, 72 Mt. Pleasant v. (U. S. C. C.) 158 Gaskell's Estate (O. C.)

84 Commonwealth v. Naile (C. P.) 191 | Dundore v. Dobson (C. P.) 299 Gatzmer v. Pierce (C. P.) 433 Commonwealth v. Palmer (C. Dunkirk, Warren and Pitts- Geisinger v. Applebach (C. P.) 557 P.)

486 burgh R. W. Co., Struthers v. 161 Gercke v. Montgomery (C. P.) 238 Commonwealth v. Richmond (0. Dunn vi Megarge (C. P.) 204 German American Bank v. T.) 431 | Durborrow's Appeal, 209 Auth,

259 Cominonwealth, Sayres v. 565 Durborrow, Musser v.

209 Getz's Estate (0. C.)

416 Commonwealth, Walter v. 389 Dusenberry v. Bradley, 413 Gibson, Building Association v. Commonwealth v. Weart (C. Dusenberry, Bradley v. (C. P.) 575 (C. P.)

502 P.) 237

Gibson v. Commonwealth, 35 Commonwealth to use v. Barrett

and P.R.R. Co. v. Douthet, 494 Girard Life Ins., Hiddell v. (U. (C. P.) 385 Earnest v. Cuthbertson, 199 S. C. C.)

435 Commonwealth to use v. Chap- Easby v. Patterson (C. P.) 318 Given's Estate (O. C.)

434 man (C. P.)

15 Ebersole, Missimer, Assignee v. 200 Godshalk, orth v. (C. P.) 32 Commonwealth to use v. Mc- Eby v. Northern Pac. R. R. Co. Goldsborough v. Coolbaugh Dowell, 73 (C. P.) 385 Tw'p,

343 Commonwealth to use, Siewers v. 17 Eckert's Appeal,

21 Good v. Bausman, Conley v. Bentley, 338 Eddy, Lewis v.

451 Gordon v. Penn. R. R. Co. 405 Connell, Hestonville P. R. W. Eichart v. Grayson (C. P.) 298 Gorman v. Mountjoy (C. P.) 67 514 Eichelberger, Blank, Executor, Gould's Estate (O. C.)

562 Connolly v. Association (C. P.) 176

25 Gould v. McKenna,

57 Contested Election of McMena- Einstein, Claflin v. (C. P.) 398 Graham's Estate (0. C.) 402 min (Q. S.) 460“ Ellen Holgate” and “Illi- Graham v.

E.

93

Co. v.

V.

Furey (C. P.)

56 Conrad, Neafie v. (C. P.) 303 nois” (U. S. D. C.)

353 Gray v. M'Donald (C. P.) 94 Cook v. Birkly (C. P.)

503 Elliott, Reilly & Wilford v. 12 Grayson, Eichart v. (C. P.) 298 Cook, Ledger L. and B. Associa- Ellis v. Donaghy (C. P.) 541 Green, Castner v. (C. P.) 176 428 Euwer v. Van Giesen,

363 Green v. Kenney (C. P.) 574 Coolbaugh Twp., Goldsborough Ewing, Nail v. (C. P.)

32 Green, Matthews v. (C. P.) 220 343 | Ex parte Blumer,

171 | Greenough v. Kase (C. P.) 254

tion v.

23

342 JA

[ocr errors]

re,

KAN

V.

Greer, Shaffer v.

323 | Ins. Co. v. Commonwealth, 177 | Lehigh Coal and Nav. Co., Groff, to use, Farmers' Mut. F. Ins. Co. v. Groff, to use,

40 Moelling v. (C. P.)

575 Ins. Co. v. 40 Ins. Co., Hidell v.

435 Lehigh Valley Mut. Ins. Co., Grove, United Brethren Mut. Ins. Co. v. Kunkle,

234

Schimpf v. Aid Society v. 329 Ins. Co. v. Miller,

553 Lehman, Rosenthal v. (C. P.) 559 Grover & Baker Machine Co., Ins. Co. v. Neal,

233 Leibert, Lanback v.

80 Jones v. (U. S. Sup. C.) 578 Ins. Co., Schimpf v.

23 Leightner v. Leightner,

37 Grubbs, McDonald v. 342

Leightner, Leightner v.

37 Grubbs, Sneathen v.

TACKMAN v. Delafield, 9 Leinbach & Co., Wilson v. (C.
Jarvis, Halpin & Co., Mc- P.)

483 ACKER v. Cozens (C. P.) 468

Kelvy v.
202 Leow's Estate (O. C.)

333 Hageman's Appeal, 357 Jenkintown School District, In Levan, Berk's Co. to use v. 63 Hahs v. Schmeyer (C. P.) 271

65 Lewis v. Eddy (C. P.)

451 Hallowell v. Schnitzer (C. P.) 469 Jennings, Lynch v. (C. P.) 500 Linden v. Kelly (C. P.)

95 Hancock's Appeal, 193 Johnson's Appeal, 33, 437 Lingg v. Blumer,

459 Harding, Commonwealth ex rel. Johnson v. Crow,

33 Livingston's Appeal,

310 305 Jones v. Grover & Baker Ma- Lockheim v. Weiler (C. P.) 191 Harkness, Sixth National Bank chine Co. (U.S. Sup. C.) 578 Lockwood v. McNamara (C. P.) v. (C. P.) 108 Jones, Wilson v. (C. P.) 157

367 Harshaw, Penn. Co. v. (C. P.) 272 Jordan and McNeely, Simkins Locust Mountain Coal Co., Hartley v. Lee (C. P.) 560 v. (C. P.) 68 Freck v.

5 Haas v. Phila. and S, Mail S. S. Justice v. Nesquehoning Valley Loewenstein v. Biernbaum (C. Co., 523 R. R. Co., 374 P.)

452 Hazzard v. Credit Mobiler et al.

Logan v. Cassel,

444 (U. S. C. C.) 417 CANE v. Zell (C. P.)

43 Logan, Petroleum Co. v. (C. P.) Heally v. Prevost (U. S. C. C.) 579 Kase, Greenough v. (C. P.) 254

502 Hein, Paris v. (C. P.)

124 Kase, Longenberger's Executors v. 74 Longenberger's Executors Heeman, Towanda Coal Co. v. 292 Keely, Wilson v. (C. P.) 272 Kase,

74 Herrold, Howell v. (C. P.) 431 Keen v. Bockius (C. P.) 135 Longshore v. Smith (C. P.) 446 Hestonville P. R. W. Co. v. Keiser, Kline v.

232 Lorenz v. Wright (C. P.) 539 Connell,

514 Kelly v. Dodge Manufacturing Loucheim, Weiler v. (C. P.) 191 Hidell v. Girard Life Ins. Co. Co.,

186 Loughery, Scott v. (C. P.) 123 (U. S. C. C.) 435 Kelly, Linden v. (C. P.) 95 Loxley's Estate,

529 Hill, Penna. Canal Co. v. 182 Kenney, Green v. (C. P.) 574 Lynch v. Commonwealth, 392 Hoffman, Mohry v.

49 Kensington B. Association, Pfaff Lynch v. Jennings (C. P.) 500 Hogg's Appeal, 377 v. (C. P.)

349 Lynch, Penna. Co. v. (C. P.) 446 Holland's Estate (O. C.) 469 Kent, Santee & Co.'s Appeal, 262 Holmes v. McGee, 265 Kerper's Appeal,

77 (CCARTHY, McQuigan v. (C. Hoopes, Caley & Conner v. 326 Kerper, Maurer v.

77 P.)

253 Hope Building Association v. Kessler, Baillie v. (C. P. 527 McCloskey's Estate,

45 Lance (C. P.) 218 King, Bridaham v.

261 McClure v. Commonwealth, 313 Howell v. Herrold (C. P.) 431 King v. Thompson,

241 McClurg v. Schwartz,

361 Howe Machine Co. v. Sloan, 265 Klaer v. Ridgway,

113 McCrickart v. City of Pittsburgh, Hubbard, Clyde v. 532 Kleber v. Ward, 235

278 Huddy v. Caldwell (C. P.) 448 Klein, Logan & Co., Bennington McDonald, Gray v. (C. P.) 94 Humane Fire Co.'s Appeal, 442 281 McDonald v. Grubbs,

342 Hunsecker v. Thomas, 570 Kline v. Keiser,

232 McDowell, Commonwealth to Huntington v. Thomas (C. P.) 541 Kneedler, Trust Co. v.

134 Huntzinger, Phila. Coal Co. v. Kolb, Kunkle v.

48 McGeary v. Mellor, for use,

244 (C. P.) 300 Kramer v. Commonwealth, 185 McGee, Holmes v.

265 Huston, Smith & Co.'s Appeal, 162 Kreamer v. Springfield S. and L. Mellvaine v. Rand Co. (C. P.) 176

Association,

267 McIntyre, Young v. (C. P.) 252 Kuhn's Appeal, 19 McKeesport v. Owens,

492 (U. D. 353 Kunkle v. Kolb,

48 McKee, Streeper v.

169 Imhsen, McLaughlin v. 198 Kunkle, Manufac's and Mer- McKelvy v. Jarvis, Halpin & Ingersoll's Appeal, 125 chants' Ins. Co. v. 234 Co.,

202 Ingersoll, Campbell v. 125

McKenna, Gould v.

57 In re Assigned Estate of Tyndall AIRD v. Potts (C. P.)

56 McLaughlin v. Imhsen,

198 (C. P.)

562 Lanahan v. Collins (C. P.) 253 McNamara, Lockwood v. 367 In re Contested Election of Mc- Lanback v. Lei bert,

80 McQuigan v. McCarthy (C. P.) 253. Menamin (Q. S.) 460 Lance, Hope Building Associa- Maitland v. Daly (C. P.)

31 In te Jenkintown School Dis- tion v. (C. P.)

218 Maitland v. Martin,

52 trict,

65 Langton, Schwaake v. (C. P.) 124 Manufac's and Merchants' Ins. In re O'Harra Tw'p, 428 Lauffer v. Cavett, 397 Co. v. Kunkle,

234 In re Parrish Street (Q. S.) 215 Lavens, South v. (C. P.) 528 “Margaret” and “ Catharine In re Petition of First Presbyte- Lawrence v. Smedley,

42 Whiting” (U. S. D. C.) 304 rian Church, 421 | Lazear v. Porter,

321 Marony, Watson v. Ins. Co., Aicher v. (C. P.) 332 League v. Waring,

131 Martin, Clark, Reeves & Co. v.. Ins. Co., Arthur's Admr's v. (U. Ledger L. and B. Association v. (C. P.)

30 S. C. C.) 403 Cook, 428 Martin, Maitland v.

52 Ins. Co. v. Bair & Shenk, 40 Lee, Hartley v. (C. P.)

560 Massey's Appeal,

529 Ins. Co. v. Clendenon (C. P.) 236 Lehigh Boom Co., Lehigh Coal Matthews v. Green (C. P.) 220 Ins. Co., Cochran v. 498 and Nav. Co. v. (C. P.) 222' Matthews v. Matthews,

147

MCC

use v.

73

“ILLINOIS" and " Ellen Hol

LA

345

14710-10 , .

QUINN'S

Matthews, Mathews v.

147

Co., City v.

56

238 Potts, Laird 1. (C. P.)

Maurer's Appeal,

77 O'Neill, Association v. (C. Poultney v. Baird (C. P.) 486

Maurer v. Kerper,

77 P.)

501 Prahl v. Smaltz,

571

Mayfield's Estate,

27 O'Neill v. Whigham,

210 Presbyterian Board of Publica-

Maynes v. Atwater,

535 Orth, City of Harrisburg v. (C. tion, Appeal of,

27

Megarge, Dunn v.

204 P.)

121 Prevost, Heally v. (U. S. C. C.) 579

Mellor, for use, Geary v.

244 | Orth v. Godshalk (C. P.) 32 Pritchard, Building Association

Mercer, Railroad and Banking

Otterson v. Gallagher,

555 v. (C. P.)

416

Co. v. (C. P.)

83 Overseers of Poor, Eldred, Over-

Metropolitan Life Ins. Co., seers of Williamsport v. 188 UINN'S

118

Appeal,

Aicher v. (C. P.)

332 Overseers of Poor, Jefferson,

Middlewarth's Estate,

250 Overseers of Richland v. 380

Millard's Appeal,

211 Overseers of Poor, Richland v.

RA

AFSNYDER'S Appeal, 453

Miller, Assignee, v. Bedford, 144 Overseers of Jefferson,

380 Rand v. Fleishman to use, 497

Miller, Fidelity Ins. Co. v. 553 Overseers of Poor, Williams- Rand Co., Mcllvaine v. (C. P.) 176

Miller v. Penna R. R. Co., 137 port v. Overseers of Eldred, 188 Raudenbach's Appeal,

213

Miller, Penna. R. R. v.

257 Owens, McKeesport v.

492 Ray, Pollock, Ex'rx, v.

59

Mills v. Wilson,

325

Reading R. R. Co., Flemming v.

Missimer, Assignee, v. Ebersole,

221

(C. P.)

200

486 Reed v. Stevenson (C. P.) 173

Mitchell, Taylor v.

378 Paris v. Hein (C. P.)

124 Reilly & Wilford v. Elliott, 12

Moelling v. Lehigh C. and N. Parkersburg Bank's Appeal, 394 Rex v. Fisher (C. P.)

558

Co. (C. P.)

575 Parrish Street, In re (Q. S.) 215 Richardson v. Snyder,

414

Mohry v. Hoffman,

49 Passenger R. W. Co. v. Mulhair, 509 Richardson, Stephenson, Es’r, v.184

Montgomery, Gercke v. (C. P.) 238 Patterson, Dalzell v.

493 Richmond, Commonwealth v.

Moore's Appeal,

474 Patterson, Eas by v. (C. P.) 318 (O. T.)

431

Moore, Barr v.

273 Penn v. Auer (C. P.)

447 Ridgway, Klaer v.

113

Moore, Commonwealth ex rel. Penna. Canal Co. v. Hill, 182 Road Commissioners, Bredin v. 408

Tower v.

129 Penna. Coal Co., Sanderson v. 97 | Robinson v. Dale,

166

Moore v. Muirheid (C. P.) 237 Penna. Co. v. Harshaw (C. P.) 272 Robinson's Estate (O. C.) 352

Moore, Wheeler & Wilson Manu- Penna. Co. v. Lynch (C. P.) 446 Robinson's Estate,

409

facturing Co. v. (C. P.) 270 | Penna. Co., Stadleman v. (C. Rockefeller, Taylor v. (U. S. C.

Morrisey, Commonwealth v. 72 P.)

134 C.)

283

Morrison, Commonwealth

Penna. Hospital, Platt v. 346 Rosenthal v. Lehman (C. P.) 559

rel, v. (C. P.)

346 Penna. R. R. Co., Beale v. 137 Rothenhausler v. Rothenhaus-

Penna. R. R, Co., Gordon v. 405 ler (C. P.)

Mountjoy, Gorman v. (C. P.) 67

560

Moyer & Bro.'s Appeal,

163 Penna. R. R. Co. v. Miller, 257 Rothenhausler, Rothenhausler

447 Penna. R. R. Co., Miller v. 137 v. (C. P.)

Moyer, Scott v. (C. P.)

560

Penna. R. R. Co., Shultz v. 69 Rowe, Commonwealth er rel.,

Muirheid, Moore v. (C. P.) 237

Penna. R. R. Co. v. Weis, 258 P. and R. C. & I. Co. v. 129

Mulhair, West Phila. P. R. W.

Co. v.

508 Penna. R. R. Co. v. Werner, 520 R. R. & Banking Co. v. Mercer

Murphy v. Young (C. P.)

317

Penna. R. R. Co. v. White, 516

83

(C. P.)

Musser v.

209 Penrose, City to use v.

432 R. R. Co., Beale v.

137

Durborrow,

Peters, Dickinson v.

458 | R. R. Co. v. Bentley,

289

Peterson v. Peterson (C. P.) 449 R. R. Co., Cake v.

151

AGLE v. Allegheny Valley R.

Peterson, Peterson v. (C. P.) 449 R. R. Co, v. Douthet,

494

R. Co.

510 Petroleum Co. r. Logan (C. P.) 502 R. R. Co., Eby v. (C. P.) 385

Nail v. Ewing (C. P.)

32 Peyton, Samuel v.

476 R. R. Co., Flemming v. (C. P.) 221

Naile, Commonwealth v. 191 Pfaff v. Kensington B. Associa- R. R. Co., Gordon v.

405

Neafie v. Conrad (C. P.)

303

tion (C. P.)

349 R. R. Co., Hazzard v. (U. S. C.

Neel's Appeal,

365 Phila. Coal Co. v. Huntzinger

417

Neel's Estate,

365

(C. P.)

300 R. R. Co., Justice v.

374

Neel, Fayette County Mut. F.

Phila. & Darby R. R. Co., Wil- R. R. Co., Miller v.

137

Ins. Co. v.

233

lis v. (C. P.)

461 | R. R. Co., Nagle v.

510

Neill's Estate (0. C.)

256 | Phila. & Erie R. R. Co., Cake v. 151 R. R. Co. v. R. R. Co.,

115

Nesquehoning Valley R. R.

Phila. & Reading C. & I. Co. v. R. R. Co., R. R. Co. v.

115

Co., Justice v.

374

Rowe,

129 R. R. Co., Shultz v.

69

Nester, Walker v. (C. P.) 541 Phila. & Reading C. & I. Co. v. R. R. Co. v. Slemmer (C. P.) 451
New England Mut. Life Ins. Co., Thompson,

129 R. R. Co. v. Stevens's Ex'rs, 70

Arthur's Adm’rs v. (U. S.

Phila. & Reading R. R. Co. v. R. R. Co., Struthers v.

161

C.C.)

403

Wireman,

480 R. R. Co. v. Weis,

258

Newton v. Smith (C. P.) 56 | Phila. & S. Mail S. S. Co., R. R. Co. v. Werner,

520

Nine Trunks v. U. S. (U. S. C.

Hass v.

523 R. R. Co. v. White,

516

C.)

542 Phillips, Cresson's Ex'r v. (C. R. R. Co., Wills v. (C. P.) 461

Nixon's Appeal,

496 P.)

448 R. R. Co. . Wireman,

480

Nixon v. Coffin,

489 Pierce, Gatzmer v. (C. P.) 433 R. W. Co. v. Connell,

514

Nixon's Estate,

496 Pittsburgh, V. & C. R. R. Co. v. R. W. Co. v. Mulhair (C. P.) 508

Northern Pac. R. R. Co., Eby v. Bentley,

289 Rynd, for use, v. Bakewell &

(C. P.)

385 Platt v. Penna. Hospital (C. Reed,

167

Northumberland Coal

P.)

346

Clement i'.

46 Pollock, Ex’rx, v. Ray,

59 AMUEL v. Peyton,

476

Northumberland County Nat. Porter, Lazear v.

Bank, Cake v.

97

88, 121 ' Porterfield, Walsh v.

149

[ocr errors]
[ocr errors]

96

TAGS:

Sargeant v. First National Bank Stokes v. Williams,

473 | Wallace's Estate (0. C.) 503 (Ú. S. C. C.) 370 Stoudt's Estate,

247 Wallace & Krebs v. Wainwright, 550 Sargent v. Bedford (C. P.) 575 Straub, Wacker v.

381 Walsh v. Porterfield,

149 Sauter's Estate (0. C)

95 Strawn, for use, Scott v. 132 Walter v. Commonwealth, 389 Saylor v. City of Harrisburg, 107 Streeper v. McKee,

169 Wamsutta Mills v. Allen (C.P.) 189 Sayres v. Commonwealth, 565 Struthers v. Dunkirk, Warren, Ward, Bradley v. (C. P.) 366 Schadewald's Estate (0. C.) and Pittsburgh R. W. Co., 161 Ward, Kleber r'.

235 Scheuing v. Yard, 454

Ward, Watts v. (C. P.) 206 Schimpf v. Lehigh Valley Mut. TAGG, Bowman v. (No. 1) Waring, League v.

131 Ins. Co., 23 (C. P.)

219 Warren v. Thompson (C. P.) 175 Schmeyer, Hahs v. (C. P.) 271 Tagg, Bowman v.(No. 2) (C. P.) 220 Watson v. Marony (C. P.) 345 Schnitzer, Hallowell v. (C. P.) 469 Taylor v. Mitchell,

378 Watts, Freedley v. (C. P.) 269 Schooner “Clara Davidson" (U. Taylor v. Rockefeller (U. S. Watts v. Ward (C. P.)

206 S. D. C.)

356
C. C.)

283 Weart, Commonwealth v. (C. P.) 237 Schott, Building Association v. Thomas, Andress v. (C. P.) 414 Weiler v. Lockheim (C. P.)

191 (C. P.)

399 Thomas v. Askin (C. P.) 501 Weis, Penna. R. R. Co. v. 258 Schreiner, Fourth Avenue Bap. Thomas v. Curren (C. P.) 432 Werner, Penna. R. R. Co. v. 520 Church v. 407 Thomas, Hunsecker v.

570 West Philada. P. R. W. Co. v. Schwaake v. Langton (C. P.) 124 Thomas, Huntington v. (C. P.) 541 Mulhair,

508 Schwartz, McClurg v. 361 Thomas & Taggart's Assignee's Wheeler v. Crawford,

172 Scott's Appeal, 269 Appeal,

394 | Wheeler & Wilson Manufac. Co. Scott v. Loughery (C. P.) 123 Thomas v. Wiltbank,

477 v. Moore (C. P.)

270 Scott v. Moyer (C. P.) 447 Thompson, Commonwealth er Whigham, O'Neill v.

210 Scott v. Strawn, for use,

132 rel., P. and R. C. & I. Co. v. 129 Whitall, Tatum & Co. v. Wil. Second National Bank's Appeal, 153 Thompson, Commonwealth ex liams & Co. (C. P.)

44 Seeger's Estate (0. C.) 369 rel., Tower v.

129 White, Penna. R. R. Co. v. 516 Seidel v. Brecker, 135 Thompson, King v. 241 Whitehead, Wilgus v.

537 Shaffer v. Greer, 323 Thompson v. Boyle,

85 Widdefield, Banking Co. v. (C. Shakespeare v. Delany, 139 Thompson, Warren v. (C. P.) 175 P.)

451 Sharpe's Appeal, 51 Tinstman v. Flenniken, 29 Wiley's Estate (0. C.)

208 Shultz v. Penna. R. R. Co., 69 Titus, Bowler v. (C. P.) 384 Wilgus v. Whitehead,

537 Siewers v. Commonwealth, to Titusville Second Nat'l Bank's Williams & Co., Whitall, Tatum use, 17 Appeal,

153 & Co. v. (C. P.) Simkins v. Jordan & McNeely Todd's Executors' Appeal, 394 Williams, Stokes v.

473 (C. P.) 68 Torrence, Brown v.

280 Williamson's Estate (0. C.) Singmaster's Appeal, 14 Towanda Coal Co. v. Heeman, 292

452, 471, 576 Simmons v. Van Ingen, 61 Tower v. Moore,

129 Williamson, Vandewater v. (C. Sixth National Bank v. Hark. Tower v. Thompson,

129 P.)

350 ness (C. P.) 108 | Townsend, Vandyke v.

55 Willis v. P. and D. R. R. Co. Slemmer, Railroad v. 451 Troup v. Troup,

90 (C. P.)

461 Sloan, Howe Machine Co. v. 265 Troup, Troup v.

90 Wilmington and Reading R. R. Smaltz, Prahl v.

571 Trust Co. v. Kneedler (C. P.) 134 Co. v. Berks Co. R. R. Co., 115 Smedley's Appeal, 193

Wilson v. Keely (C. P.)

272 Smedley, Lawrence v. 42 TLAM v. Boyd, 337 Wilson v. Jones (C. P.)

157 Smith's Appeal, 231

Wilson v. Leinbach (C. P.) 483 Smith, Longshore v. (C. P.) 446

ker v. (C. P.)
109 Wilson, Mills v.

325 Smith, Newton v. (C. P.) 56 United Brethren Mut. Aid Soc. Wiltbank, Thomas v.

477 Sneathen v. Grubbs, 342 v. Grove,

329 Wireman, Phila. and Reading Snow v. Dill (C. P.) 330 Urich's Appeal, 247 R. R. Co. v.

480 Snyder v. Armstrong, 412 U. S., Bean v. (U. S. C. C.) 542 Wistar's Appeal,

140 Snyder, Richardson v. 414

Wistar, City, to use, v. (C. P.) 136 Somers's Appeal,

441 CANDEWATER v. Williamson Wolf, Ashland Banking Co. v. 555 South v. Lavens (C. P.) 528 (C. P.) 350 Wolfe, Stahl v.

143 Southern Pa. I. and R. R. Co. Vandyke v. Townsend,

55 Wood and Martin's Appeal, 45 v. Stevens's Ex’rs, 70 Van Giesen, Euwer v. 363 Woodward v. Carson,

396 Springfield S. F. and L. Asso- Van Gunten's Assigned Estate Workmen's S. F. and Building ciation, Kreamer v. 207 (C. P.)

345 Association, Appeal of, 141 Stadelman v. Pa. Co., Adm’rs, Van Ingen, Simmons v.

61 Wright's Estate (0. C.)

387 etc. (C. P.) 135 Varner's Appeal,

409 Wright, Fuchs v. (C. P.) 157 Stahl v. Wolfe, 143 Vehmeier, Bailey v. (C. P.) 271 Wright, Lorenz v. (C. P.)

539 Stein, Apple v. (C. P.) 451 Virden's Appeal (C. P.) 560 Stellwagon, Brez v. (C. P.) 540 Vetterlein, Fry v. (C. P.) 83

ARD, Scheuing v.

454 Stephenson, Ex'r, v. Richardson, 184 Stephenson, Reed v. (C. P.) 173 ACKER v. Straub,

361

Young v. McIntyre (C. P.) 252 Stevens's Ex'rs, Southern Pa. Wainwright, Wallace &

317 I. and R. R. Co. v.

Young, Murphy v. (C. P.)
70
Krebs v.

550
Stewart's Assignee v. National Walker, Collins v. (C. P.) 175
Security Bank (C. P.) 399 Walker v. Dickinson (C. P.) 541 ELL, Kane v. (C. P.)

43 Stewart's Estate (0. C.) 434 Walker v. Nester (C. P.) 541 RULE OF SUPREME COURT RELATING TO WRITS OF ERROR

337

Co., Foul

VAN

[ocr errors]

ZELL,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »