Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 285 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq.
Σελίδα 1 - One little, two little, three little Indians, Four little, five little, six little Indians, Seven little, eight little, nine little Indians, Ten little Indian boys.
Σελίδα 191 - The number which shows how many times the multiplicand is to be taken, or the number by which we multiply, is called the multiplier. The result obtained by multiplying is called the product. 45. The sign of multiplication is X . It is read times or multiplied by.
Σελίδα 278 - ABOUT WHAT A GIRL SHOULD GAIN EACH MONTH * Age 5 to 8 6 oz. 8 to 11 8 oz. 11 to 14 12 oz. 14 to 16 8 oz. 16 to 18 4 oz. * Weights and measures should be taken without shoes and in only the usual indoor clothes. £ <£ E z ?! E E .0% „! as gi E aol .»'§ && »3 >* !
Σελίδα 271 - MEASURE 1. Can you mention some liquids sold by the pint ? By the quart ? By the gallon ? 2. Which is the smallest of the three measures ? Which is the largest ? 3. Learn and recite the following table of Liquid Measure 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 4 quarts =1 gallon (gal.) 4. A fourth of a pint is sometimes called a gill, but this measure is seldom used. How many gills in a pint ? NOTE. — The measures themselves should be used by the class in measuring dry sand or some convenient material until...
Σελίδα 104 - DRY MEASURE 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu...
Σελίδα 128 - ... material may be used to advantage. 1. Which measure is largest? 2. Which is next ? з. Which is the smallest ? 4. How many times do you think a bushel of oats would fill the peck measure ? Try it and see. 5. How many quarts do you think would be needed to fill the peck measure ? Try it and see. 6. How many quarts make a peck? How many pecks make a bushel ? 7. Name some things that are measured with these measures. 8. bu. stands for bushel, pk. for peck, and qt. for quart. The dry quart is a little...
Σελίδα 240 - ... evident that these numbers must always be written in such a manner, that we may know what each of them is intended to represent. It is agreed to write the numbers one above the other, with a line between them. The number below the line shows into how many parts the thing or number is divided, and the number above the line shows how many of the parts are used. Thus -| of an orange signifies, that the orange is divided into three equal parts, and that two of the parts or pieces are used. J of a...
Σελίδα 180 - The process of finding the difference between two numbers is called subtraction. The number from which we subtract is called the minuend; the number subtracted is called the subtrahend ; the result is called the difference or remainder.
Σελίδα 284 - When a pupil is told to find the area of a rectangle by multiplying the length by the width, he has no real conception of area although he may always get the correct answer.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας