Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

32

PRECESSION OF THB EQUINOCTIAL POINTS IN LONGITUDE, FOR COMPLETE YEARS. Y. Precess. Y. Precess. Y. Precess. Y. Precess. Y. Precess. Y. Precess. 1 0502 15 12' 33/0 29

24' 15''8

43 35'58"6 57 47' 4114 71 0° 59' 24"2 2 1 40.4 16 13 23.2 30 25 6.0

36 13.8

58 48 31.6 72 1 0 14.4 2 30.6 17 14 13.4 31 25 56.2

45

37 39.0 59 59 21.8 173 1 4.6 4 3 20.8 18 15 9.6

20 46.4 46

38 29.2

60 50 12.0 74 1 54.8 5 4 11.0 19 15 53.8

33
27 36.6 47

39 19.4

61 51 2.2 75 1 2 45.0 6 1.2 20 16 44.0 34

28 26.8

48

40 9.6 62 51 52.4 76 3 35.2 5 51.4 21 17 34.2 35 29 17.0 49 40 59.8 63 52 42.6 77 1 4 25.4 6 41.6 22 18 24.4 36 30 7.2 50 41 50.0 64 53 32.8 78 1 5 15.6 7 31.8 23 19 14.6 37 30 57.4 51

42 40.2 65 54 23.0 79 1 6 - 5.8 10 8 22.0 24 20 4.8 38 31 47.6 52

43 30 4
66 55 13.2

80

1 6 56.0 11 9 12.2 25 20 55.0 39 32 37.8 53

44 20.6 67 56 3.4 85 1 11 7.0 12 10 2.4 26 21 45.2 30 32 28.0 54 45 10.8 68 56 53.6 90

1 15 18.0 13 10 52.6 27 22 35.4 41 34 18.2 55 46

1.0

69 57 43.8 95 1 19 29.0 14 11 42.8 28 23 25.6 42 35 8.4 56 46 51.2 70 58 34.0 100 1 23 40.0

361

TABLE LXV. PRECESSION OF THE EQUINOCTIAL POINTS IN LONGITUDE, FOR MONTHS AND DAYS. Days. Jan. Feb. Mar. Apr. | May. June. July. | Aug. Sept. | Oct. Nov. Dec.

1 016 5'6 9/10 12''1 15'5 20" 25/5 305 34'4 | 37"440119 4514 3 1.0 5.8 9.2 12.3

15.8

20.6 25.8 30.8 34.6 37.641.2 45.8 1.3 6.1 9.4 12.5 16.1 20 9 26,2 31.1

34.8 37.8 41.4 46.) 7 1.6 6.4 9.6 12.7 16.3 21.3 26.5 31.3 35.0 38.0 41.7

46.4 2.0

6.7 9.8 12.9 16.6 21.6 26.8 31.6 35.3 38.3 | 42,0 46.8 11 2.3

6.9 10.0 13.1 16.9 22.0 27 2 31.9 35.5 38.5 42.3 47.1 13 2.6

7.2 10.2
13.4 17.2
22.3 27.5 32.2 35.7 38,7 42.6

47.5 15 3.0 7.4 10.4 13.6

17.5
22.7
27.8 32.4 35.9

38.9 42,9 47.8 17 3,3 7.6 10.6 13.8 17.8

23.0
28.2
32.7

38.2

43.2 48.2 19 3.6 7.9 10.8 14.0 18.1 23.4 28.5 32.9

36.3

39.3 43.5 48.6 21 3.9

8.1 11.0 14.3 18.4 23.7 28.8 33.2 36.5 39.6 43.8 48.9 23 4.2 8.3 11.2 14.5 18. 24.1 29.1 33.4 36.7 39.8 44.1

49.3 25 4.5 8.6 11.4 14.8 19.1 24.4 29.4 33.6 36.9 40.0

44.4 49.6 27 4.8 8.8 11.6 15.0 19,4 24 8 29.7

33.9 37.1 40.3 44.8 50.0 29 5.1

11.8

15.3 19.7 25.1 30.0 34.1 37.2 40.5 45.1 50.4 31 5.4

12.0
20.1
30.3 34.3

40.8

50,7 In January and February, Leap Year, take out the Precession for the day preceding the given day. TABLE LXVI.

TABLE LXVII.

TABLE LXVIII.

EQUATION OF THE EQUISECULAR VARIATION OF STARS.

XOXES IN LONGITUDE.

ABERRAT.IN LONGITUDB. Arg. Longitude of Star.

Arg Log. of the b's Node. Arg. Lon. O-Lon. Star.

+ +
1.
11. III.

IV.
V.
0. I. 11.

0.

II.
D. ++ +

D.
+ ++

+ ++
VI.
VII.
VIII. IX.
X. XI.
VI. VII. VIII.

VI. VII. VIII. 0 4715 37'18] 18/0 67 29'51 44'5 0 0.0

819| 15'5 30 0 20/0 1713 1000 30 2 47.3 36.7 16.4 8.4 30.81 45.1

0.6
9.5 15.8] 28 2

20.0 17.0 9.4 28 4 47.0 35.6) 14.8) 10.0 32.11 45.6

1.2
10.0 16.11.26

4

20.0 16.6 8.8 26 6 46.6 34.5) 13.2 11.6) 33.4 46.1 1.9 10.5 16.3 24 6 1 19.9.16.2 8.1

24 46.1/ 33.3 11.61 13.2 54.5 46.5 8 2.5 11.0 16.622 8 19.8 15.8 7.5 10 45.6) 32.1 10.01 14.8 35.7 46.9 10 3.1 11.5 1678 20 10

19.71 15,3 6.8

20 12 45.1 30.8 8.4 16.4 36.8 4.7.3 12 3.7 12.0 17.01 18 12

19.6 14.9 6.2

18 14 44.5 29.5 6.7 18.0 37.8 47.5 11 4.3 12.41 17.2 16 14

19.4 13.41 5.5 16 43.8 28.2 5.0 19.5 38.8 47.7 16 4.9 12.8 17.31 14 16

19.2. 13.91 4.8

14 18 43.2- 26.8 3.3 21.0 39.8 47.8 18 5.5

13.3 17.5 12 18 | 19.0 13.4 4.2

12 20

42.41 25.4 1.61 22.3| 40.7 47.9 20 6.1 13.7 17.6) 10* 20 | 18.8 12.9) 3.5 22 41.3 24.0 0.0 24.0 41.5 48.0

10 22 6.7 14.1 17.7 8

22

18.51 12.3 2.8 24 40.7 22.3 1.7 25.4 42.4 48.9

7.3 14.5 17.81

24
18.3 11.81 2.1

6 26 39.7 21.0 3.4 26.8 43.1 47.9 26 7,8 14.8 17.8) 4

26

18.0 11.2 1.4 28 38.8 19.5 5.01 28.2 43.8 47.8 28 8.8 15.1 17.9 2 28

177. 10.6 0.7 37.81 18.01 6.7) 29.5| 44.5 4 7 5 30 8.9 15.5 17.91 30 17.3 10.0 0.0 For var. in Lon, multiply by Tan. of Lat. In Lat. add 3 Signs to the

+ +ť v.

change the Sign

+

1.

D.

oti

H= 1

24

30

ABERRATION OF THE PLANETS IN LONGITUDE.

Names of the Planets.
Arg.
Mercury

Venus.

Arg. Elongation. Aphel. M.Dist.[Perihe. Elongation. Elongation.

Arg.

[blocks in formation]

30

+

+

113

194

Sup. Conju. 46 515 594"Sup. Conju. 43{"| O Conj. 0° 36" 29".

2711

25" 45 51 58

15° 41

15 35 28 26 24 10 44 48 52

30 34

I.
XI. O
32 26 24

22
15
41 43 41

45
19

15 28 23 21 19
20
36 33
Greatest Elo. 14

II. X.

23 19 16 15 25 29

45

15 18 14 12 10 Greatest Elo. 18 18 19

III. IX. 0 12

6 25

15 7

1
20

15
+
Inf. Conj.

31 liv. viii. 0. 3
15
2

15 +

8
10
13
v. VII. 0

11 13
5
18

15

3 10 12 15 Inf. Conj. 6

vi. Opp. 0 4 11 13 15

TABLE LXX.
FOR COMPUTING THE RIGHT ASCENSION OF A PLANET IN TIME:
PART I. Arg. Geo. Lon. of Pianet. Part II. Arg. Longitude in Time corrected.
10. VI.I. VII.II, VIII.

oh. xuhsih. xuhuh.xivhuuh. xvhsivh. xvih vh. xviih
+ + +

th + 0'.0 8'.4

8'.8 30°
O 14.60 1.51 11.39 1'.13 0'.80 0'.41

60' 1.0 9.9

8.7
27 10 1.60 1.53

1.35

1.08 0.74 0.35 50 2.0 9.3 7.5 24 20 1.60 1.51 1.30

1.03 0.68 0.28 40 2.9 9.6 6.8 21 30 1.59 1.48 1.26 0.97 0.61 0.21 30 12 3.9 9.8

6.0 18 40 1 57 1.45 1.21 0.92 0.54 0.14 20 15

9.9 5.1 15 50 1.56 1.42 1.17 0.86 0 49 0.07 10 18 5.6 9.9 4.2 12 60 1.54 1.39 1.13 0.80 0.41 0.00

0 21 6.4 9.7 3.2 9

+ + 23 17.1

+ 9.5 2.1

+ 6

+ 7.8 9.2 1.0

xxuih.Ixhl xxıb.xhxxih. Ixhxx..viuh'xixh.vujh'xvinh.vih!

3 30 8.4 8.9 0.0 0

Part III. Arg. Declination of Planet. + ++

.00, 15°/.03||19° .061122° 1.08125°. 10; 28° 131 31°1.17 10

17 .04||20 .0623 .09|126 11 29 1.1432 .18 Vx. IV.IX. III.

12

.03|21 .07

24 1.09 27 .12||30 1.151|33 .19

+

4.8

+

[ocr errors]

18

TABLE LXXI. DIFFERENCE BETWEEN THE MERIDIAN ALTITUDE OF AN OBJECT, AND ITS ALTITUDE

ONE MINUTE BEFORE OR AFTER THE TIME OF ITS TRANSIT.

Arg.
Lat.

24°

0° 2 4 6

5.1

Arg. Declination of the Object.
Of the same Name with the Latitude.

Of a contrary Name with the Latitude. 20° 16° 12° 8° 4° 0°

40 8° 12° 16° 20° 240 4"4 5!!! 69 9'2 14'0 28" 1

2811 141 9/2 69 514 414 4.8 5.9 7.8 11.1 18.6 56.1 56.2

18.7 11.2 7.9 6.2

5.0 4.1 5.2 6.7 9.1 13.8 27.8

28.1

14.0 9.3 7.0 5.5 4.6 3.8 5.8 7.6 10.8 18.3 55.4 58.8 18.7

11.2 8.0

6.1 4.9 4.2 3.6 6.4 8.8 13.4 27.3

27.8 14.0 9.3 7.0 5.6 4.6 3.9 3.4 7.3 10.5 17.8 54.2 54.9 18.5

11.1 8.0 6.2

5.0

4.2 3.6 3.2 8.4 13.0 26.5

# 27 3 13.8 9.2 7.0 5.6 4.6 3.9 3,4 3.0 9.8 17.1 52.5 53.4 18.1

11.0
7.9 6.1

4.2 3.7 3.2 2.8 12.4 25.4

26.5 13.4 9.1 6.9 5.5 4.6 3.9 3.4 3.0 2.7 16.4 50.3 51.4 17.5 10.7 7.7 6.0 4.9 4.2 3.6 3.2 2.9 24.2 25.4 13.0 8.8 6.7 5.4 4.5 3.9 3.4

2.7 2.4 47.7 49,0 16.8 10.3 7.5 5.9 4.9 4.2 3.6 3.2 2.9 2.6 * 24.2 12.4 8.4 6.4 5.2 4.4 3.8 3.4 3.0 2.7 2.4

2.2 46.2 15.9 9.8 7.1 5.7 4.7 4.0 3.5 3.2 2.8 2.5

2.3

2,1 22.7 11.7 8.0 5.0 4.3 3.7. 3.3 2.9 2.6

2.4,

2.2 2.0 14.9 9.2 6.8

5.3
-4.5 3.9 3.4 3.0 2.7 2.5

2.1 2.0 5.0 4.1 3.6 3.1 2.8 2.6 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 2.9 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0

0.9 0.9

2.6

3.0

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
40
50
60

2.3

6.2

2.3

[ocr errors]

FOR COMPUTING THE FINAL EFFECT OF PARALLAX ON THE DISTANCE

BETWEEN THE MOON AND THE SUN, OR A FIXED STAR.

[ocr errors]

//

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

[ocr errors]
[ocr errors]

17

Argument. APPARENT DISTANCE. Arg. Par.in Add the Difference of the two Numbers taken out of this Table, if the Apparent Alt. or

Distance is less than 90°, and Subtract it, if above. Dist.

10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° | 200 | 21° | 22° 23° | 24 | 25° Min.

1
1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 10 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 11 6

5 4 4

3 3 3 3 3 3 2 2 2 12 7 6 5 5

4
4
3

3 3 3 13 8 6 6 6

5

4

3 3 3 14 10

8

6
5 5 5

4 4 4 15

9

7 16 13 11 11 10 9 8 8 7 7 6

5 17 14 13 12 11 10 9 9 8 8 7

5 18 16 18 12 11

10
9 8 8

7

6 6 19 i8 15 14 13 12

9 8 8

7 7 20 20 16 15 14

12

10 10 9 9 8 8 21 22 20 18 17 15 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 22 24 22 20 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10 10 9 9 23 26 24 22 20 19 17 16 15 14 13 13 12

10 10 24

23 26 24 22 20 19 18 16 15 15 14 13 12 12 11 11 25 31 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14

13 13 12 12 26 33 30 28 26 24 22 21 19 18 17 16 15 15

13 13 27 36 33 30 28 26 24 22 21 20 18 17

16 15

13 28 39 35 32 30 27 26 24 22 21 20

18 17 16 15 15 29 42 38 35 32 29 27 26 24 23 21 20 19 18

16 16 30

45 40 37 34 31 29 27 26 24 23 22 20 19 19 18 17 31

48 43 39 36 34 31 29 27 26 24 23 22 21 20 19 18 32

51 46 42 39 36 33 31 29 27 26 25 23 22 21 90 19 33

54 49 45 41 58 35 33 31 29 28 26 25 24 22 21 20 34

57 52 47 44 40 38 35 33 31 29 28 26 25 24 23 22 95

61 55 50 46 43 40 37 35 33 31 29 28 26 25 24 23 36 64 58 53 49 45 42 39 37

33 31 29

27 25 24 37 61 56 52 48 45 42 39

35 33 31 30 28 27 26 38

65 59 55 51 47 44 41 39 37 35 33 31 30 28 27 39 75 62 57 53 50 46 43 41 39 36

33 31 30 28 40

66 60 56 52 49 46 43 41 38 36 35 33 31 30 41 83 75 69 63 59 55 51 48 45 43 40 38 36 35 33 31 4? 87 79 72 67 62 57 54 50 47 45 42 40 38 36 35 33 43 91 83 176 70 65 60 56 53 50 47

42 40 38 36 35 44 96 87 79 73 68 63 59 55 52 49 46 44 42 40 38 36 45 100 83 76

66 62 58 54 51 49 46 44 42 40 38 46 105

87
74 69 64 60 57 54 51

46 43 41 40 47 109

91 83 77 72 67 63 59 56 53 50 48 45 43 41 48 114 94 87 81 75 70 66 62 58 55

50 47 45 43 49 119 108 98 91 84 78 73 68 64 61 58 55 52 49 47 | 45 50 124 112 103 94 87 81 76 71 67 63 60 57 54 51 49 47 51 128 117 107 98 91 85 79

74

70 66 62 59 56 53 51 49 52 134 121 111 102 95 88 82 77 73 68 65 61 58 56 53 51 53 139

126

115 106 98 91 85 80 75 71 67 64 61 58 55 53 54 144

131 120 110 102 95 89 83 78 74 70 66 63 60 57 55 35 149 136 124 114 106 98 92 86 81 77 72 69 65 62 59 57 56 155 141 129 118 110 102 95 89 84 79 75 71 68 61 61 59 57 160 146 133 123 114 106 99 93 87 82

78 74 70 67 58 166 151 138 127 118 109 102 96

90
85

76 73 69 66 63 59 172 156 143 131 122 113

106

99 93 88 83 79 75 72 68 60 178 161 148 136 126 117 1103 91

78 74 71 67 61 184 167 152

140

130 121 113 106 100 94 89 85 80 76 62 172 158 145

134

125 117 1110 1103 97 92 87 83 79 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° | 21° | 220 | 23°

35

28

37

[ocr errors]

73 | 70 75 72 24 25°

FOR COMPUTING THE FINAL EFFECT OF PARALLAX ON THE DISTANCE

BETWEEN THE MOON AND THE SUN, OR A FIXED STAR.

[blocks in formation]

Argument. APPARENT DISTANCE.
Add the Difference of the two Numbers taken out of this Table, if the Apparent

Distance is less than 90°, and subtract it if above.
23° *29°

30° 31° 3201 33° 34° 35° 36° 370 389

[blocks in formation]

27°

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

26 28 29 30 32 33 35 96 38 39 41 43 44 46 48 49 51 53 55 57

45 46

25 24 23 23
27 26 25 24
28 27 26 25
29 28 27 26
31 29 28 27
32 31 30 28
33 32 31 30
35 33 32 31
36 35 34 32

35 34
39 38 36 35
41 39 38 36
42 41 39 38
44 42 41 39
46 44 42 41
47 46 44 42
49 47 45 44
51 49 47 45
53 51 49 47
54 52 50 48
56 54 52 50
56

52 31° 32° 33° APPARENT DISTANCE.

44 46 48 50 51 53 55 57 59

50 52 54 56

[blocks in formation]

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 42 43 45 37°

31 32 34 35 36 38 39 40 42 43

29 30 31 33 34 35 36 38 39 40

60

61 62

[blocks in formation]

48
50

42

54.

45 46 36°

43 38°

27°

28°

290

30°

34°

FOR COMPUTING THE FINAL EFFECT OF PARALLAX ON THE DISTANCE

BETWEEN THE MOON AND THE SUN, OR A FIXED STAR.

Arg. Par.in Altoi Dist.

Argument. APPARENT DISTANCE
Add the Difference of the iwo Numbers taken out of this Table, if the Apparent

Distance is less than 90°, and subirace it if above.
1 440 45°

48°

50°

[ocr errors]
[ocr errors]

460

47°

4.90

510

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

7

10 11 12

[blocks in formation]

7 7

12

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

10 11 11 12 13 13 14 15 16

13
14
15
16
16

10 10 11 12 12 13 14 14 15 16

[ocr errors]

10 11 11 12 19 13 14 15 16

10
11
11
12
12
13

10 10 11 11 12 13

[blocks in formation]

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16 17 18 19 20 21 21 22 23 24

14 14 15 16 16 17 18 19 20 20

13 14 15 15 16 17 17 18 19 20

46

9 9 8

8
10 9 9 9
10 10 10
11 10 10 10
11 11 11 10
12 12 11 11
13 12 12 12
14 13 13 12
14 14 13 13
15 14 14 13
16 15 15
17 16 15 15
17 17 16 16
18 17 17 16
19 18 18 17
20 19 18 18
21 20 19 19
22 21 20 19
22 22 21 20
23 23 22 21

24 23 22
25 24
26 25 23
27 26 25 25
28 27 26 25
29 28 27 26
30 29 28 27
3) 30 29 28
33 31 30 29
34 33 31 | 30
35

32 31
36 35 34
43° 44° 45° 46°

17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36

47 48 49 30 51 52 53 54 55 56

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

28 29 30 31 33 34 35 36 38 39

26

27 28 29 30 31 33 34 35 36

12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26

21 22 43 24 23 26 26 27 28 29

-57

20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 48°

27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 42°

53 59 60

34

27

[blocks in formation]
[blocks in formation]

28 29

27

400

41°

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »