Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 241 - Then divide the first term of the remainder by the first term of the divisor...
Σελίδα 101 - Prove that the square of the sum of any two numbers equals the square of the first number, plus twice the product of the two numbers, plus the square of the second number.
Σελίδα 238 - Find the greatest square in the left-hand period and write its root for the first figure of the required root. Square this root, subtract the result from the left-hand period, and to the remainder annex the next period for a dividend.
Σελίδα 138 - Separate each number into its prime factors. Find the product of these factors, taking each factor the greatest number of times it occurs in any one of the given numbers.
Σελίδα 140 - Both terms of a fraction may be divided by the same number without changing the value of the fraction.
Σελίδα 238 - ... subtract the product from the dividend, and to the remainder annex the next period for the next dividend.
Σελίδα 102 - That is, the square of the difference of two numbers is equal to the square of the first number, minus twice the product of the two numbers, plus the square of the second number.
Σελίδα 73 - Any term may be transposed from one side of an equation to the other provided its sign be changed.
Σελίδα 143 - A fraction is reduced to its lowest terms when its numerator and denominator have no common factor except 1.
Σελίδα 227 - If 1 is added to the numerator of a certain fraction, the value of the fraction becomes f ; if 2 is added to the denominator, the value of the fraction becomes £. What is the fraction ? SUGGESTION.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας