Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen,

werden vorbehalten.

Table of Contents.

Text Notes

IX

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

.

47

[ocr errors]

Introduction.

Miscellaneous Poems.
The Jolly Beggars
The Holy Fair
Halloween
The Death and Dying Words of Poor Mailie .

Poor Mailie's Elegy >Address to the Deil Holy Willie's Prayer

The Cottar's Saturday Night .
The Auld Farmer's New-Year Salutation
First Epistle to John Lapraik
A Bard's Epitaph
Address to Edinburgh .
Willie's Awa
To a Haggis
Elegy on Captain Matthew Henderson
The Five Carlins
Tam O'Shanter

Epigrams and Epitaphs.
In Lamington Kirk
In the Court of Session
A Highland Welcome .
On Tam the Chapman

Songs.
John Barleycorn
My Nannie, O.
The Gloomy Night is Gathering Fast
The Rigs o’ Barley
Green Grow the Rashes
M' Pherson's Farewell
Ay Waukin O. .

I 132 15 136 24 138 33 142 35 143 37

143 43 144

144 54

146 59 146 64 147 65 147 68 148 71 149 73 149 79 150 83 150

[ocr errors]
[ocr errors]

.

92

153 92 153 93

153 93 153

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

94 154 97 154 98 154 100

155 101 155 102 155 104 155

Index of Titles.

Text Notes

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

64 147 93 153 121 106 156 65 147 37 143 115 158 123 159 106 156 109 156

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

54 146

126 159

[ocr errors]

A Bards Epitaph
A Highland Welcome
A Red Red Rose
A' the Airts, Of

Address to Edinburgh > Address to the Deil

Ae Fond Kiss

Afton, Flow Gently Sweet +Airts, Of a the.

Anderson, John
Auld Farmer's Salutation, The
Auld Lang Syne
Ay Waukin o
Banks o' Bonnie Doon, Ye Flowery
Bard's Epitaph, A
Barley, The Rigs o'
Barleycorn, John

Blast, O Wert thou in the Cauld
+ Bonnie Doon, Ye Flowery Banks O'

Carlins, The Five . .
Cauld Blast, O wert thou in the
Chapman, On Tam the
Cottar's Saturday Night, The
Court of Session, Extempore in the .
Death of Poor Mailie, the
Deil, Address to the
Deil's Awa, The
Doon, Bonnie, Ye Flowery Banks of
Duncan Gray
Edinburgh, Address to

Elegy on Captain Matthew Henderson
Epistle to John Lapraik, First

Epitaph, a Bard's

[ocr errors]

.

.

104 155 108 156

64 147 100

155 94 154 131

160 108 156

79 150 131

160 93 153 47 144 92 153 33 142 37 143 118 158 108 156 119 158 65 147 73 149

.

.

[merged small][ocr errors]

59 146

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »