Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Gin a body Kiss a body,

Need a body cry?
O Jenny's a' weet &c.

III.
Gin a body meet a body

Comin thro' the glen,
Gin a body Kiss a body

Need the world ken?
O Jenny's a' weet &c.

OPEN THE DOOR TO ME, O.

I.
O, open the door, some pity to show,

If love it mayna be, O!
Tho' thou hast been false, I'll ever prove true-
O, open the door to me, O!

II.
Cauld is the blast upon my pale cheek,

But caulder thy love for me, O:
The frost that freezes the life at my heart,
Is nought to my pains frae thee, O!

III.
The wan moon sets behind the white wave;

An' time is setting with me, O!
False friends, false love, farewell! for mair
I'll ne'er trouble them nor thee, O!

IV.
She has open'd the door, she has open’d it wide;

She sees his pale corse on the plain, O! “My true love!” she cried, an' sank down by his side,

Never to rise again, O!

AULD LANG SYNE.

CHORUS.
For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,
We'll tak' a cup o' kindness yet,

For auld lang syne!

I.
Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld' lang syne?

II.
And surely you'll be your pint-stoup,

And surely I'll be mine;
And we'll tak a cup o' kindness yet
For auld lang syne.

III.
We twa ha'e ran about the braes,

An' pu'd the gowans fine;
But we've wandered monie a weary foot,
Sin' auld lang syne.

IV.
We twa ha'e paidl'd in the burn,

Frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar'd

Sin' auld lang syne.

V.
And there's a hand, my trusty fiere,

And gie's a hand o' thine;

MS. has “And days o'."

O MAY, THY MORN.- JOCKEY'S TA’EN THE PARTING Kiss. 127

An' we'll tak’ a right guid-willie waught,
For auld lang syne.

CHORUS.
For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,
We'll tak’ a cup o' kindness yet

For auld lang syne!

O MAY, THY MORN.

I.
O May, thy morn was ne'er sae sweet,

As the mirk night o' December,
For sparkling was the rosy wine,

And secret was the chamber;
And dear was she I dare na name,

But I will aye remember.

II.

And here's to them that like oursel,

Can push about the jorum!
And here's to them that wish us weel

May a' that's guid watch o'er them!
And here's to them we dare na name.

The dearest o' the quorum.

JOCKEY'S TA’EN THE PARTING KISS.

I.
Jockey's ta'en the parting kiss,

O'er the mountains he is gane;
And with him is a' my bliss-

Nought but griefs with me remain.

II. Spare my luve, ye winds that blaw,

Plashy sleets and beating rain! Spare my luve, thou feathery snaw,

Drifting o'er the frozen plain.

III.
When the shades of evening creep

O’er the day's fair, gladsome e'e, Sound and safely may he sleep,

Sweetly blythe his waukening be!

IV.
He will think on her he loves,

Fondly he'll repeat her name;
For where'er he distant roves,

Jockey's heart is still at hame.

SCOTS WHA HAE.

I.
Scots, wha hae wi' Wallace bled,
Scots, wham Bruce has aften led,
Welcome to your gory bed

Or to victorie!

II. Now's the day, and now's the hour : See the front o’ battle lour, See approach proud Edward's power-

Chains and slaverie!

III.
Wha will be a traitor knave?
Wha can fill a coward's grave?
Wha sae base as be a slave?

Let him turn and flee!

IV.

Wha for Scotland's King and Law
Freedom's sword will strongly draw,
Freeman stand, or Freeman fa',

Let him follow me!

V.

By Oppression's woes and pains,
By your sons in servile chains,
We will drain our dearest veins

But they shall be free!

VI.
Lay the proud usurpers low!
Tyrants fall in every foe!
Liberty's in every blow!

Let us do, or die!

IS THERE FOR HONEST POVERTY.

I.
Is there for honest poverty

That hings his head, an'a that?
The coward slave, we pass him by-

We dare be poor for a' that!
For a' that, an' a' that,

Our toils obscure, an' a' that;
The rank is but the guinea's stamp,

The man's the gowd for a' that.
Burns, Poems.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »