The Graded-school Fifth Reader

Εξώφυλλο
Van Antwerp, Bragg & Company, 1875 - 336 σελίδες
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

A Good Investment Freeman Hunt
209
The Bugle Call Alred Tennyson
214
George III and His Family Adaptedrom Thackeray
215
Douglas and Marmion Sir Walter Scott
218
Henry of Navarre Adaptedrom F Parkman
220
The Shepherd and Philosopher John Gay
222
Mr and Mrs Tiffany Anna Cora Ritchie
225
Song of the Pioneers W D Gallagher
228
A Happy Family Mrs Sigourney
231
Our Country James Montgomery
234
The Alarm George Bancrot
235
Every Day Elizabeth Akers Allen
237
Moses at the Fair Adaptedrom Oliver Goldsmith
239
Pictures of Memory Alice Cary
242
The SnowStorm John Wilson
244
SnowBound J G Whittier
248
Ironical Eulogy on Debt
253
Death of Nelson Robert Southey
258
The Death of the Champion N P Willis
263
The SchoolMaster H W Longellow
264
Discipline
268
Expression of the Eye JJ IF Emerson
270
Cavalry Song E C Sledman
272
A Night with a Stork W E Wilcox
273
The Ride Robert Browning
278
Man Overboard Adaptedrom T B Thotpe
280
God Been in Nature W Q Clark
284
The Power of Habit Adapted rom Marryat
286
Evening in Italy Lord Byron
290
Escape from a Panther J F Cooper
291
Cato and Decius Joseph Addison
297
Emmets Last Speech Robert Emmet
300
The Blind Men and the Elephant J G Saxe
302
Sancho Panza Cervantes
304
Selections from Shakespeare
309
The Seven Ages of Man VII Honor II Poloniuss Advice VIII Music III Man IX The Music of the Spheres IV Sleep X Queen
314
The Death of Kings XJ A Swimmer VI Reputation XII The
315
The Voyage of the Pelican Adapted rom J A Froude
316
Herculaneum Edvrln Atherslone
321
Ocean Currents Adaptedrom Hartwig
326
Harmosan ie C Trench
328
The Teachers of Mankind Henry Brougham
330
The Diver Schiller
332
Πνευματικά δικαιώματα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 135 - THOUGH I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
Σελίδα 278 - I SPRANG to the stirrup, and Joris, and he ; I galloped, Dirck galloped, we galloped all three ; " Good speed ! " cried the watch, as the gatebolts undrew ; "Speed...
Σελίδα 109 - THEN the Lord answered Job out of the whirlwind, and said, WHO is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy loins like a man ; for I will demand of thee, and answer thou me.
Σελίδα 98 - Flag of the free heart's hope and home, By angel hands to valor given ! Thy stars have lit the welkin dome, And all thy hues were born in heaven. Forever float that standard sheet ! Where breathes the foe but falls before us, With Freedom's soil beneath our feet, And Freedom's banner streaming o'er us ? JOSEPH RODMAN DRAKE.
Σελίδα 310 - Laertes' head.'] And these few precepts in thy memory. Look thou character. Give thy thoughts no tongue, Nor any unproportioned thought his act. Be thou familiar, but by no means vulgar. The friends thou hast, and their adoption tried, Grapple them to thy soul with hooks of steel ; But do not dull thy palm with entertainment • Of each new-hatched, unfledged comrade.
Σελίδα 309 - All the world's a stage, And all the men and women merely players: They have their exits, and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. At first, the infant, Mewling and puking in the nurse's arms; And then, the whining school-boy, with his satchel, And shining morning face, creeping like snail Unwillingly to school: And then, the lover; Sighing like furnace, with a woeful ballad Made to his mistress...
Σελίδα 312 - All murder'd; for within the hollow crown That rounds the mortal temples of a king Keeps Death his court and there the antic sits, Scoffing his state and grinning at his pomp...
Σελίδα 176 - With fingers weary and worn, With eyelids heavy and red, A woman sat in unwomanly rags Plying her needle and thread — Stitch ! stitch ! stitch ! In poverty, hunger and dirt, And still with a voice of dolorous pitch, Would that its tone could reach the rich ! She sang this "Song of the Shirt.
Σελίδα 109 - Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner-stone thereof: When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Σελίδα 315 - Our revels now are ended... These our actors, As I foretold you, were all spirits, and Are melted into air, into thin air, And, like the baseless fabric of this vision, The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, The solemn temples, the great globe itself, Yea, all which it inherit, shall dissolve, And, like this insubstantial pageant faded, Leave not a rack behind: we are such stuff As dreams are made on; and our little life Is rounded with a sleep..

Πληροφορίες βιβλιογραφίας