Εικόνες σελίδας
PDF

göint hundreds of "Kom hame when you coder. Hare called

gömt hundratals dukater. Dessa hufvuden äro illa gjorda. concealed hundreds of ducats. These heads are badly done. Han satt bakom oss. Kom han, du ropade? Fienden She sat behind us. Did he come when you called? The enemy kom emot oss. Denne man har ock varit der. Han helsade came against us. This man has also been there. He called

oss och . Flickan ritar temligen bra. Regementet upon us now and then. The girl draws tolerably well. The regiment marcherade framåt. Kom ljudet utifrån eller inifrån? marched forwards. Did the sound come from without or within ?

Collection of Words.

God, m., God
skapare, m., creator
väsende, n., being
skapelse, m., creation
verld, f., world
natur, f., nature
element, n., element
luft, m., air
eld, m., fire
jord, f.,

earth vatten, n., water himmel, m., sky stjerna, f., star planet, m., planet sol, f., måne, m., månsken, n., moonshine nymåne, m., new moon ljus, n., light mörker, n., darkness moln, n., cloud regnbåge, m., rainbow

[ocr errors]

sun

moon

[ocr errors][merged small]

Time and Seasons.

vår, f., spring sommar, m., summer

May

höst m., autumn

tisdag, m., Tuesday vinter, m., winter

onsdag, m., Wednesday år, n., year

thorsdag, m., Thursday månad, m., month

fredag, m., Friday vecka, f., week

lördag, m., Saturday dag, m., day

Månaderne, the months timme, m., hour

Januari, January quart m., quarter of an Februari, February

hour

Mars, March minut, m., minute

Aprill,

April morgon, Pl. mornar, morning Maj, förmiddag, m., forenoon

Juni,

June middag, m., noon

Juli, eftermiddag, m., afternoon Augusti, August afton, m., 1

September, September Pl. aftnar, evening

October, October natt, m.,

November, November night Pl. nätter,

December, December midnatt, m., midnight nyårsdag, m., new year's day veckodagarne, the weekdays påsk, f., easter söndag, m., Sunday pingst, f., whitsuntide måndag, m., Monday jul, m., christmas.

July

ett lejon,
en lejoninna,
en tiger,
en björn,
en varg,
en räf,
en apa,
en elephant,
en häst,
en åsna,
en hjort,
en hare,
en kanin,

Animals. a lion

en hund, a dog
a lioness en katta, a cat
a tiger

en litten råtta, a mouse
a bear mössen, the mice
a wolf
en oxe,

an ox
a fox
en ko,

a cow
a monkey
korna,

cows
an elephant en kalf, a calf
a horse ett fär, a sheep
a donkey ett lam, a lamb
a stag
en get,

a goat
Pl. getter,
a hare
a rabbit ett svin, a pig

[ocr errors]

: Birds, Insects and Fishes. fåglar, birds

en groda, a frog fågeln, the bird

en mask, a worm örnen, the eagle

en spindel, a spider the hawk

en fluga,

a fly svanen, the swan

en fjäril, a butterfly storken, the stork

ett bi,

a bee korpen, the raven

en geting, a wasp kråkan, the crow

ett mygg, a gnat göken, the cuckoo

fiskar,

fishes dufvan, the pigeon

en fisk, a fish tuppen, the cock

en valfisk, a whale hönan, the hen

en lax,

a salmon hönsen, the chickens en sill, a herring gåsen, the goose

en sköldpadda, a turtle anden, the duck

en hummer, a lobster änderne, the ducks

en krabba, a crab snäppan, the snipe

en ostra, lärkan, the lark

Pl. ostron,

an oyster näktergalen, the nightingale en gädda,

a pike svalan, the swallow en karp, a carp sparfven, the sparrow en ål,

an eel insekter, insects

en fiskare, a fisherman en orm, a snake

ett nät, a net.

5.

Plants, Fruit and Flowers. en planta, a plant

ett äppelträd, an apple-tree ett träd, a tree

ett päronträd, a pear-tree en quist, a branch

ett äpple, an apple ett blad, a leaf

ett päron, a pear frukten, the fruit

ett plommon, a plum en ek, an oak

en aprikos, an apricot en bok, a beech

ett fikon, a fig en poppel, a poplar

en vindrufva, a grape en björk, a birch

ett körsbär, a cherry en gran, a fir

ett smultron, a strawberry murgrön, ivy

ett vinbär, a currant

ett krusbär, a gooseberry
en citron, a lemon
en appelsin, an orange
en nöt, a nut
en kastanie, a chesnut
en melon, a melon
blomman, the blossom
spenaten, spinach
kålen,

cabbage blomkål, cauliflower sparrisen, asparagus

sallaten, salad
potates,

potatoes
blomster,

flowers ett blomster, a flower en ros,

a rose en neglika, a pink en tulpan, a tulip en lilja, a lily en violblomma, a violet förgätmigej, forget-me-not.

The Human Body. en menniska, man

axel, the shoulder lifvet, the life

ryggen,

the back döden, death

armen, the arm kroppen, the body

knytnäfven, the fist benen, bones

handen, the hand hufvudet, the head

händerne, the hands håret, the hair

ett finger, a finger ansigtet, the face

tummen, the thumb ett öga, an eye

nagel,

the nail ögonen, the eyes

bröstet, the chest ögonlocken, the eyelids

the knee ögonbryn, the eyebrows

benet,

the leg ett öra, an ear

foten, the foot öronen, the ears

fötterna, the feet hakan, the chin

hjertat, the heart näsan, the nose

lungan, the lung läppen, the lip

magen, the stomach munnen, the mouth

skratten, the laughing tanden, the tooth

gråten, crying tänder, teeth

en suck, a sigh tungan, the tongue nysningen, sneezing. halsen, the neck

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »