Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 507 - Aluminum Antimony Argon Arsenic Barium Beryllium Bismuth Boron Bromine Cadmium Calcium Carbon Cerium Cesium Chlorine Chromium Cobalt Columbium Copper Dysprosium Erbium Europium Fluorine Gadolinium Gallium Germanium Gold Hafnium Helium Holmium Hydrogen Indium Iodine Iridium Iron Krypton Lanthanum Lead Lithium Lutecium Magnesium Manganese Mercury...
Σελίδα 507 - Radium Radon Rhenium Rhodium Rubidium Ruthenium Samarium Scandium Selenium Silicon Silver Sodium Strontium Sulfur Tantalum Technetium Tellurium Terbium Thallium Thorium Thulium Tin Titanium Tungsten Uranium Vanadium Xenon Ytterbium...
Σελίδα 122 - Avogadro's law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecules...
Σελίδα 507 - CAPACITY 10 milliliters (ml.) = 1 centiliter (cl.) 10 centiliters = 1 deciliter (dl.) 10 deciliters = 1 liter (1) 10 liters = 1 dekaliter (Dl.) 10 dekaliters = 1 hectoliter (HI.) 10 hectoliters...
Σελίδα 507 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 349 - Mendeleeff, which states that the properties of the elements are periodic functions of their atomic weights.
Σελίδα 80 - Two elements may combine in more than one proportion by weight, but if so, the weights of one element which combine with a fixed weight of the other element, are always in a simple ratio to each other.
Σελίδα 60 - Therefore, it may be stated in general that the boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure acting upon the surface of the liquid.
Σελίδα 53 - two volumes of hydrogen unite with one volume of oxygen to form two volumes of steam when the gases are all measured at the same temperature and pressure.
Σελίδα 42 - The rates of diffusion of two gases are inversely proportional to the square roots of the densities of the gases.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας