Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

To Hisay

Battle of BUSACO,

27th Sep.1810. So Mutinho

[ocr errors]
[ocr errors]

Frenot

Cangbett Coult
Road from Oporto to Coimbra & Lisbotu

Managoa
Arejans de

: Pach

(Renier Bugades Antonio

Sperar picton

Murcella

[ocr errors]

R Alva

[ocr errors]

lima Bovilla

Avelans Sarias

Podentes

soudred Decor

rius Muarante

Pena (ovak

Sierra caramata

Milheada

The War in the Peninsula, and
Wellington's Campaigns in ...

Herbert R. Clinton

[graphic]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »