Κριτικές

Κριτικές χρηστών

Review: Macbeth (Modern Library Classics)

Κριτική χρηστών  - S. Rosa - Goodreads

I absolutely loved this play, though I can't say it's my favourite since I have a strong affinity for the comedies. Anyway, from line one with the witches to Malcolm's ending speech; the play was a ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Review: Macbeth (Modern Library Classics)

Κριτική χρηστών  - Robert - Goodreads

My all-time favorite play by the Bard of Avon, the world's greatest writer. I have read it numerous times and it's amazing...all the drama, intrigue, blood and gore, the madness and the poetry! Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Review: Macbeth (Modern Library Classics)

Κριτική χρηστών  - Vicki - Goodreads

This has taken it's place as my favorite of Shakespeare's tragedies. I loved the characters. I felt like I understood Macbeth and his wife and their issues. I felt Macduff's pain at losing his family ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Όλες οι κριτικές - 3
4 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0
Χωρίς αξιολόγηση - 0

Όλες οι κριτικές - 3
Κριτικές συντάκτη - 0

Όλες οι κριτικές - 3