Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

THE

NORTH AMERICAN

ARITHMETIC.

PART SECOND,

UNITING

ORAL AND WRITTEN EXERCISES,

IN

CORRESPONDING CHAPTERS.

BY FREDERICK EMERSON,
LATE FRINCIPAL IN THE DEPARTMENT OF ARITIMETIO,

BOYLSTON SCHOOL, BOSTON.

PHILADELPHIA:

PARRISH, DUNNING & MEARS,

NO. 30 NORTH FOURTH STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »