Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 380 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 74 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.
Σελίδα 205 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 354 - Which proves that the square of a number composed of tens and units contains, the square of the tens plus twice the product of the tens by the units, plus the square of the units.
Σελίδα 371 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 362 - ... three times the product of the tens by the square of the units + the cube of the units. Each of these three parts contains the units' number as a factor. Hence the 15,875 consists of two factors, one of which is the units...
Σελίδα 32 - THE FIRST, THE SECOND, THE THIRD, THE FOURTH, THE FIFTH, THE SIXTH, AND THE SEVENTH OF THE SEVEN. THESE "SPARKS" ARE CALLED SPHERES, TRIANGLES, CUBES, LINES, AND MODELLERS; FOR THUS STANDS THE ETERNAL NIDANA -- THE OEAOHOO, WHICH IS: 5. "DARKNESS" THE BOUNDLESS, OR THE NO-NUMBER, ADI-NIDANA SVABHAVAT: I.
Σελίδα 204 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 50 - In 9 shillings ? 2 times 1 are 2 2 times 2 are 4 2 times 3 are 6 2 times 4 are 8 2 times 5 are 10 2 times 6 are 12 2 times 7 are 14 2 times 8 are 16 2 times 9 are 18 2 times 10 are 20 2 times 11 are 22 2 times 12 are 24...
Σελίδα 130 - A common multiple of two or more numbers must contain all the prime factors of each of them.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας