Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAY S

O F

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME the TENTH.

CONTAINING

ROMEO AND JULIET.

HAMLET.

OTHELLO.

LONDON,

Printed for C. BATHURST, J. RIVINGTON and SONS,
T. PAYNE and SON, L. DAVIS, W. OWEN, B. WHITE and
SON, T. LONGMAN, B. LAW, T. Bow LES, J. JOHNSON,
C. DILLY, J. ROBSON, G. G. J. and J. ROBINSON,
T. CABELL, H. L. GARDNER, J. NICHOLS, J. BEW,
W. STUART, R. BALDWIN, J. MURRAY, A. STRAHAN,
T. VERNOR, J. BARKER, W. LOWNDES, S. HAYES,
G. and T. WILKIE, SCATCHERD and WHITAKER,
T. and J. EGERTON, W. Fox, and E. NEWBERY.

MDCC LXXxy.

1795

R28

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »