Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Shakespeare.

STEREOTYPE EDITION

THE

PLAYS

OF

William Shakespeare,

FROM THE CORRECT EDITION OF

ISAAC REED, Esq.

VOL. IX.

TROILUS AND CRESSIDA.

CORIOLANUS.

JULIUS CÆSAR.

LONDON,

PRINTED FOR VERNOR, HOOD AND SHARPE, POULTRY
AND TAYLOR AND HESSEY, FLEET STREET.

1809

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »