Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed]

M; 800 810 890 830 840

85° 869

870, 880 890 M 0 984808 987688 990268 992546 994522996195997564 998630 999391 999848 60 1984858987734990309 992582/994552 99622099758+998645999401 999853 59 2984909987779990349992617|9945831996245997604998660 999411 99985858 3 984959987824990389 992652 994613 996270 997625 998675 999421 99986 357 4985009 987870 990429992687 994643 996295997645|998690999431 999867 56 5 985059 987915990469 992722 994673|996320 997664|998705 999441 999872 55. 6985109 987960/990509 992757 994703 996345 997684998719 999450 99987754) 7985159988005 990549 992792994739 996.570 997704/998734 999460 999881 53, 8 985209988050 990589 992827 994762996395997724 998749 999469 99988652 9 985259988094/990629992862 994792 996419 997743 998763999479 99989051 102985309 988139 990669 992896994822 9964444997763 998778 999488 999894|50 11 985358 988184.990708 992931 994851 996468 997782|998792999497 999898 49 12985408 988228 990748992966994881 996493 997801 998806999507 999903 48 13 985457 988273 990787 993000 994910 996517997821 998820999516) 999907 47 14,985507 988317 990827 995034/994939 996541 9978401998834999525 999910 46 15985556988362 990866993068994969996566 997859 998848|99953499991445 16985605 988406 990905 993103 994998/996589997878998862999542 999918/44 17985654988450 990944/993137 995027 996614 997897 998876999551 999922 43 18 985703 988494/990983 993171 995056 996637 997916/998890 9995601 999925 42 19985752988538991022 993205 995084 996661 937934/998904 999568 99992941 20985801 988582 991061 993238 995113 996685 997953 998917 999577 999932 40,21 985850 988626 991100 993272 995142 996709997972998931 999585 999930 39 22 985899/988669 991138/993306995170/996732 997990 998944999594 99993938 23 985947988713 991177 993339 995199 996756998008 998957 999602 99994237 24 985996 988756 991216/993373995227 996779998027 998971 999610 99994556 25 986045 988800991254 993406 995256996802 998045 998984)999618 999948|35 26 986093988843 991292 993439 995284 996825 998063/998997 999626) 999951 34 27 986141 988886|991331993473995312996848998081999010999634 999954 33 28986189 988930991369993506995340 996872998099 999023999642 999957|32 29 986238 988973 991407993539 995368|996894 998117 999035999650 999959 31 30 986286 989016991445 993572 995396 996917 998135 999048999657) 999962 30 31/986354 989059 991483 993605995424 996940998153 999061 999665 999964 29 32 986381989102 991521 993638995452 996963 998170 999073 999672 99996728 33986429989145991558 993670 995479 996985998188 999086999680999969/27 34 986477989187 991596993703 995507 997008998205 999098 999687 999971/26 35 986525 989230 9916S |993735 9955359970301998223999111 999694 999974 25 36 986572989272991671 993768 995562 9970539982401999123999701 999976/24 37 986620 989315991709993800 995589997075/998257 9, 913599970g| 999978/23 38 986667 989357 991746 993833 995617 997097 998274 999147 999716 99998022 39.986714 989399991783995865995644 997119 998291 999159 999722 99998121 40 986762989442 991820993897 995671 997141 998308|999171 999729 99998320 41 986809989484 991857993929995698 997163 998325 999183999736 999985 19 42 986856989526991894 993961 995725 997185|998342 99919 1999743 99998618 43,986903989568991931 993993 995752 997 207 998359 999206999749 99998817

44 986950 989610 991968994025995778 997229998375 9992:8999756 999989 16 45986996989651 992005 994056995805997250 998392999229999762 999 9015 40987043989693992042994088995832 997272998408999240996768 999992 14 47 987090 989735 992078994120995858 997293998425999252 999775 99999313 48987136 989776 992115994151 995884 997314 998441 999263 999781 999994 12 49987183 989818992151 994182|995911 997336 998457 999274 999787 99999511 50 987229989859992187994214 995937 997357 998473999235999793 99999610 57 987275 989900 992:224994245995963 997378998489 9992969997999999979 52987322 989942992260 994276 995989997399998505 999307 999804 9999978 53987368989983 992296 994307 996015|997420 998521999318 999810999998 54 987414 990024 992332 994338|996041 997441 998537999328 999816 $999986 55987460990065 992368994369996067997462 998552 999339999821 999999 5 561937506990105 992404|994400 996093 997482998568/999350 999827 999999 57 987551990146 992439994430996118 997509 9985839993609998321000000 58987597 9901 87 992475994461 9961441997523998599 999370 999837|1000000 59 987645990228 992511 994491 996169 997544998614999381999843 1000000 60 987688 990268 992546 994522996105 997564 998630/999391 999848 1000000 89

6° 50 40 30 2° 1° 0° M

Natural Co-sines.
Diff. to

72 63 55 47 38 30
100"

21 13

[ocr errors]

70

80

THE

A N G L ES

Which every Point and Quarter Point of the Compass

makes with the Meridian.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

N. b. E. N. b. W.

S. b. E. s. b. W.

N. N. E. N. N. W.

S. S. E. S. S. W.

N.E.b.N. N.W.b.N.

S. E. b.S.S. W. b. S.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

0,1

2 48 451 0; 05

5 37 30 0

8 26 15 03

11 15 0 1 1

14 3 45 11 1} 116 52 30

11 13 19 41 15

12 2

22 30 0 2 21 25 18 45 21 23 28

7 302
23 30 56 15 23

33 45 0 3
31 36 33 45 31
31 39 22 30 3
3 42 11 15 3

145 0 0
41 47 48 45 41
45 150 37 301 45
43

53 26 151 41
5 56 15 0 5
5: 159 3 45
5 161 52 30
53 164 41 15 53

167 30 0 6
61 170 18 45

64 67 113 7 30

6 63 75 56 151 62

178 45 0 7
74 81 33 45 71
71 84 22 30

87 11 151 73
90 0 0 8

[ocr errors][merged small]

S. E.b. E.S. W.b.w.

[ocr errors]

E. N. E. W. N. W.

E. S. E. W.S. W.

PCS

E. b. N. | W. b. N.

E. b. S. W. b. S.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

TABLE V.

A TRAVERSE TABLE,*

To every Degree and Quarter Degree of the Compass or Horizon.

EXPLANATION,

This Table is calculated for the easy and expeditious solution of the several cases of Right-angled Plane Trigonometry. It is generally esteemed a useful and requisite assistant to the Surveyor, the Navigator, and to every one, who has any concern with trigonometry in the exercise of bis profession. The manner of using it must be very obvious to all, who are acquainted with the principles of that excellent brancb of geometry ; but to tbose, who bave only a superficial knowledge of the subject, the following description and examples will be pecessary

In this Table, one of the acute angles.whether given, or required if less than 45°, is found, to the nearest 15' at the top of the page ; but if more than 45o, it must be sought at the bottom, where the numbers are found in a retrograde order. And whether the angle under consideration, be at the top, or bottom, the Hypothenuse, if less than 120, is always in a Distance column ; against which, in a column marked Latitude, is found the side contiguous to the angle ; and in a column, marked Departure, the side opposite the angle.

When the given numbers exceed the limits of the table, any aliquot parts, such as a half, one third, &c. may be taken ; and those found corresponding are to be doubled, trebled, &c. that is, multiplied by the same figure, that the given number is divided by.

EXAMPLES.

1. Let the Hypothenuse of a right-angled triangle = 96 and one of the acute angles = 33° 45' ; required the sides.

Under 33° 45' at the top of the table, and against 96 in a Distance column, are found 79.84 in a Latitude column for the side contiguous to the given angle, and 53.34 in a Departure column for the side opposite the given angle.

2. Let the sides of a right-angled triangle be=89.23 and 66.02 ; required the angles and Hypothenuse.

By inspecting this table, till these two sides are found against each other in adjoining columns of Latitude and Departure, the angle opposite the longest side is found to be 53° 30', the other 36° 30', and the Hypothenuse 111.

In this manner all the cases of Right-angled Plane Trigonometry can be readily solved.

* The method of calculating this Table has been already investigated in the Third tion of this Treatise.

Sec

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »