Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

RELATING TO THE

Duty and Office of Magistrates,

DETERMINED IN THE

COURT OF KINGS BENCH,

FROM

HILARY TERM, 1825, TO HILARY TERM, 1826.

BY

JAMES DOWLING, EsQ, OF THE MIDDLE TEMPLE,

AND

ARCHER RYLAND, Esq. oF GRAY'S INN,

BARRISTERS AT LAW.

VOL. III.

LONDON:

S. SWEET, 3, CHANCERY LANE; R. PHENEY, INNER TEMPLE LANE;
A. MAXWELL, 21, AND STEVENS AND SONS, 39, BELL YARD; :

Law Booksellers and Publishers.
AND R. WRIGHTSON, BIRMINGHAM.

13, ?Y OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY,

2.5-9437

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

During the period comprised in this, and the preceding volumes of

these Reports.

Sir CHARLES ABBOTT, Knt. C.J.
Sir John BAYLEY, Knt. ! ;,
Sir George SowleY HOLROYD, Knt.
Sir WILLIAM DRAPER Best, Knt.'
Sir Joseph LITTLEDALE, Knt.

CROWN OFFICERS.
Sir Robert GIFFORD, Knt. Attorney General.
Sir John SINGLETON COPLEY, Knt. Attorney General.
Sir CHARLES WETHERELL, Knt. Solicitor General.

KING'S COUNSEL.
The Barristers, appointed of his Majesty's Counsel, learned in the
Law, during the period comprised in this and the

preceding volumes, were:-
WILLIAM Elias Taunton, Esq.
CHRISTOPHER PULLER, Esq.
WILLIAM GEORGE Adam, Esq.
LANCELOT Shadwell, Esq.
EDWARD BURTENSHAW SUGDEN, Esq.

SERJEANTS. The Barristers called to the degree of a Serjeant at Law, during the period comprised in this and the preceding volumes, were:

Sir Robert GIFFORD, Knt. on his promotion to the office of Lord Chief Justice of the Common Pleas. Motto on his rings,Secundus Laboribus.”

WILLIAM ALEXANDER, Esq. on his promotion to the office of Lord Chief Baron of the Exchequer. Motto,~"Secundis Laboribus."

Joseph LITTLEDA LE, Esq. on his promotion to the Bench. Motto, "Regni regnoque fidelis.

WILLIAM ST. JULIAN ARABIN, Esq. Motto,-Regni regnoque fidelis.

Thomas WILDE, Esq. Motto,—“Regni regnoque fidelis.

Stephen GASELEE, Esq. on his promotion to the Bench of the Common Pleas. Motto,—“ Bonis legibus judiciis gravibus.

Robert SPANKIE, Esq. Motto,—Bonis legibus, judiciis gravibus.

John Adams, Esq. Motto,—“Bonis legibus, judiciis gravi

bus."

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

238

203 483 174

B.

Devon, Rex v. . . · Bane v. Methuen.

Dudley Canal, Rex. v.
Beeching, Ex parte · · 174 Dudman, Rexv.
Belk, Rex v. . . .

Dunstan, St., Rex v. . .
Boldero, Rex v. .

. 281

. . Bond, Rex v. .

211

E. Bottesford, Rex v.

24

Earl Shilton, Rex v. Bucks. (Justices of) Rex v. ..

East Farleigh, Rex v.
Bury Roads, Rex v. . .

Elgar, Faulkner v. .
Essex, (Justices of) Rex v. .

Ex parte Beeching . ..
Caversham, Rex v. . . 429
Chatfield v. Ruston

. 107

F. Cheere, Rex v. .

. 463 Faulkner v. Elgar . . Chediston, Rex v.

137 Findon, Rex v. . . .
Chester, Bishop of, Pickering v. 275 Fryer, Rex v. . ..
Chillesford, Rex v. .. .
Churchill, Rex v. . . .

313 Clear, Rex v. .

438 Gibson, Woodcock v. Constable, Rex v. . . .

488 Gimbert v. Coyney . . Cohen, Morgan v. . . 320 Cooke, Rex v. .

510

203 144 452

..

155

[ocr errors]

277 323

H.
Compton, Mayor of London, v. 503 Hall, Rex v. . . .
Court, Wright v. . . . 299 Hambledon, Rex v. . .

16 215

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »