Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

EUCLID.

Cambridge Edition.

[ocr errors][ocr errors]

EUCLID IN PARAGRAPHS.

THE

ELEMENTS OF EUCLID:

CONTAINING

THE FIRST SIX BOOKS AND THE FIRST TWENTY-ONE
PROPOSITIONS OF THE ELEVENTH BOOK.

(WITH THE PLANES SHADED.)

Cambridge:

T. STEVENSON;

LONDON: D. BOGUE, FLEET - STREET.

MDCCCXLV.

[graphic][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »