Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 42 - The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the two remote interior angles.
Σελίδα 148 - If a line divides two sides of a triangle proportionally, it is parallel to the third side.
Σελίδα 79 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 230 - An equiangular polygon inscribed in a circle is regular (if the number of its sides is odd) . 3.
Σελίδα 43 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 243 - Prove that the area of an inscribed regular hexagon is a mean proportional between the areas of the inscribed and the circumscribed equilateral triangles.
Σελίδα 49 - The line joining the mid-points of two sides of a triangle is parallel to the third side, and equal to half the third side.
Σελίδα 14 - The straight lines are called the sides of the triangle, and their points of intersection are the vertices of the triangle.
Σελίδα 145 - A line parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally.
Σελίδα 186 - To construct a circle which shall pass through two given points and touch a given line. Given : Points A and B ; line CD. Construction: Draw line AB meeting CD ^ P"

Πληροφορίες βιβλιογραφίας