Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

EVANGELINE.

COURTSHIP OF MILES STANDISH.

FAVORITE POEMS.

BY

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW.

ILLUSTRATED.

BOSTON:
HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY.

The Riverside Press, Cambridge.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »