Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 175 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq.
Σελίδα 251 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 246 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 252 - A board foot is a piece of lumber one foot long, one foot wide, and one inch thick. To find the number of board fee.t in a piece of lumber, multiply the .length...
Σελίδα 194 - To change a mixed number to an improper fraction, multiply. .the whole number by the denominator of the fraction, add the numerator and place the sum over the denominator.
Σελίδα 245 - COUNTING. 12 units or things make 1 dozen. 12 dozen " 1 gross. 12 gross " 1 great gross. 20 units
Σελίδα 246 - NUMBERS. 12 units = 1 dozen. 12 dozen — 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score. PAPER. 24 sheets = 1 quire. 20 quires = 1 ream. 2 reams = 1 bundle. 5 bundles = 1 bale.
Σελίδα 32 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 197 - If the numerator and denominator of a fraction be both multiplied or both divided by the same number, the value of the fraction is not altered.
Σελίδα 208 - Divide the whole number by the denominator of the fraction, and multiply the quotient by the numerator: Or, Multiply the whole number by the numerator of the fraction, and divide, the product by the denominator.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας