Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 281 - Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots ? then may ye also do good, that are accustomed to do evil.
Σελίδα 25 - Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar: And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
Σελίδα 503 - And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.
Σελίδα 374 - They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come, and let us join ourselves to the LORD in a perpetual covenant that shall not be forgotten.
Σελίδα 471 - Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.
Σελίδα 469 - But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
Σελίδα 314 - God : and, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, Ye have heard of me : for John truly baptized with water ; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
Σελίδα 542 - And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.
Σελίδα 68 - And I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust : and I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.
Σελίδα 190 - So ye shall not pollute the land wherein ye are: for blood it defileth the land: and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας