Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]

LAWS

OF THE

STATE OF ILLINOIS,

PASSED AT

THE FIRST SESSION

50 OF THE

SIXTEENTH GENERAL ASSEMBLY,

BEGUN AND HELD AT THE CITY OF SPRINGFIELD,

JANUARY 1, 1849.

SPRINGFIELD:
LANPHIER & WALKER, PRINTERS.

1853.

L 1763

60

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »