Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 12 - The Governor shall have the power to grant reprieves, commutations and pardons after conviction, for all offenses except treason and cases of impeachment, upon such conditions and with such restrictions and limitations, as he may think proper, subject to such regulations as may be provided by law relative to the manner of applying for pardons.
Σελίδα 23 - That the printing presses shall be free to every person who undertakes to examine the proceedings of the legislature or any branch of government; and no law shall ever be made to restrain the right thereof. The free communication of thoughts and opinions is one of the invaluable rights of man: and every citizen may freely speak, write, and print on any subject, being responsible for the abuse of that liberty.
Σελίδα 140 - ... shall be made by such of the stockholders as shall attend for that purpose, either in person or by proxy.
Σελίδα 6 - Neither house shall, without the consent of the other, adjourn for more than two days, nor to any other place than that in which the two houses shall be sitting. 20. The style of the laws of this state shall be : " Be it enacted by the people of the state of Illinois, represented in the general assembly.
Σελίδα 21 - That all men have a natural and indefeasible right to worship Almighty God according to the dictates of their own consciences; that no man can of right be compelled to attend, erect, or support any place of worship, or to maintain any ministry against his consent; that no human authority can, in any case whatever, control or interfere with the rights of conscience; and that no preference shall ever be given by law to any religious societies or modes of worship.
Σελίδα 89 - All the stockholders of every company incorporated under stockhoiders n»this act shall be severally individually liable to the creditors of the biecompany in which they are stockholders, to an amount equal to the amount of stock held by them respectively, for all debts and contracts made by such company, until the whole amount of capital • stock fixed and limited by such company shall have been paid in...
Σελίδα 22 - Every subject of the Commonwealth ought to find a certain remedy, by having recourse to the laws, for all injuries or wrongs which he may receive in his person, property or character. He ought to obtain right and justice freely, and without being obliged to purchase it; completely, and without any denial; promptly, and without delay ; conformably to the laws.
Σελίδα 21 - OF RIGHTS. That the general, great and essential principles of liberty and •free government may be recognized and forever unalterably established, we declare: SECTION 1. That all men are born equally free and independent, and have ' certain natural, inherent and unalienable rights...
Σελίδα 42 - ... a body corporate and politic, in fact and in name, by the name of "The Society of the Lying-in Hospital of the City of New York...
Σελίδα 6 - The Governor, and all other civil officers under this State, shall be liable to impeachment for any misdemeanor in office; but judgment in such cases shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office of honor, profit, or trust under this State. The party, whether convicted or acquitted, shall, nevertheless, be liable to indictment, trial, judgment, and punishment, according to law.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας