Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 276 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 270 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 303 - RULE. — Multiply the length (in feet) by the width (in inches) and divide the product by 12 — the result will be the contents in square feet.
Σελίδα 255 - RULE. I. Write the subtrahend under the minuend, so that units of the same denomination shall stand under each other.
Σελίδα 268 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 240 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 292 - To find a number when a per cent of it is given. 1. 30 is 6 % of what number ? 1 % of the number is \ of 30, which is 5. The number required, or 100 %, is 100 times 5, which is 500. 30 is 6 % of 500. The same result is obtained by dividing the given number by the rate per cent expressed decimally.
Σελίδα 279 - TABLE. 60 seconds (sec.) — 1 minute, min. 60 minutes = 1 hour, h. 24 hours = 1 day, d.
Σελίδα 260 - UNITED STATES MONEY. United States money is the legal currency of the United States. Its denominations are dollars, dimes, cents, and mills.
Σελίδα 273 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας