Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ: η δέουσα φιλοσοφία της Διδακτικής

Εξώφυλλο
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ, 5 Ιαν 2015 - 177 σελίδες

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Σχετικά με τον συγγραφέα (2015)

-         Πτυχιοῦχος Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Graduate Diploma  in Classical Philology, University of Athens)

-  Μεταπτυχιακός τοῦ Τομέα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, «Ἐφηρμοσμένη Παιδαγωγική», Διδακτική - Προγράμματα Σπουδῶν, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic,  University of Athens)

 

Πληροφορίες βιβλιογραφίας