Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

JUSTICES

OF THE

UNITED STATES SUPREME COURT

OCTOBER TERM, 1916

CHIEF JUSTICE:

HON. EDWARD D. WHITE.

ASSOCIATES:

HON. JOSEPH MCKENNA.
HON. OLIVER WENDELL HOLMES.

Hon. WILLIAM R. DAY.

Hon. WILLIS VAN DEVANTER.

Hon. MAHLON PITNEY.
Hon. JAMES C. McREYNOLDS.
HON. LOUIS D. BRANDEIS.
HON. JOHN H. CLARKE.

ATTORNEY GENERAL:

Hox. THOMAS WATT GREGORY.

SOLICITOR GENERAL:

Hon. JOHN WILLIAM DAVIS.

* Appointed July 24, 1916.

37 S.C.

(iv)

OF THE

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

FIRST CIRCUIT.
Comprising Maine, Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island.
JUSTICE OLIVER WENDELL HOLMES, of Massachusetts. Appointed De-

cember 4, 1902, by President Roosevelt.

SECOND CIRCUIT.

Comprising Connecticut, New York, and Vermont.
JUSTICE LOUIS D. BRANDEIS, of Massachusetts. Appointed June 1, 1916, by
President Wilson.

THIRD CIRCUIT.
Comprising Delaware, New Jersey, and Pennsylvania.
JUSTICE MAHLON PITNEY, of New Jersey. Appointed March 13, 1912, by
President Taft.

FOURTH CIRCUIT.
Comprising Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, and

West Virginia.
JUSTICE EDWARD D. WHITE, of Louisiana. Appointed February 19, 1894,

by President Cleveland; appointed Chief Justice December 12, 1910, by
President Taft.

FIFTII CIRCUIT.
Comprising Alabama, Florida, Georgia. Louisiana, Mississippi, and Teras.
JUSTICE JAMES C. McREYNOLDS, of Tennessee. Appointed August 29, 1914,

by President Wilson.

SIXTII CIRCUIT.

Comprising Kentucky, Michigan, Ohio, and Tennessee.
JUSTICE WILLIAM R. DAY, of Ohio. Appointed February 25, 1903, by Presi.
dent Roosevelt.

SEVENTI CIRCUIT.

Comprising Illinois, Indiana, and Wisconsin.
JUSTICE JOHN H. CLARKE, of Ohio. Appointed July 24, 1916, by President
Wilson.

EIGIITII CIRCUIT.
Comprising Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Ne.
braska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota,

Utah, and Wyoming.
JUSTICE WILLIS VAN DEVANTER, of Wyoming. Appointed December 16,

1910, by President Taft.

NINTH CIRCUIT.

Comprising Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada,

Oregon, and Washington.
JUSTICE JOSEPH MCKENNA, of California. Appointed January 21, 1898, by

President McKinley.

'87 S.C.

(v)

Supreme Court Reporter References

for cases reported in United States Reports

VOL. 242, UNITED STATES REPORTS

[blocks in formation]

Rep.

Pg. 1

37

255

Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. 37

171 37 34 367 37 165 603 37 5 178

24 371 37 167609 37

190

37 22 375 37 144 610 37 4 195 37 108 386 37 148 611 37

199 37 107 394 37 152 612 7 202 37 105 405 37 · 156 612

72208 37 95 409 37 158 613 37

238

37 87 426 37 139 614 37

37 93 430 37 141 614 37 61 261 37 82 434 37 142614

68 272 37 79438 37 130 615 37 49 281 37 126 448 37 133 616 37 54 283 37 124 455 37 136 617 37 56 | 288 37 120 462 37 128 618 37 58 292 37 122 468 37 208 618 37 46295 37 123 470 37 192

619
37 44 298 37 118 503 37 201 619
37 36 303 37 116 | 526 37 190 620
37 38 307 37 115 532 37 188

621
37 38 311 37 180 537 37 233 622
37 40 333 37 173 539 37 217 622
37 41 339 37 176 559 37 224 623
37 43 344 37 178 568 37 227 624
37 28 350 37 169 591 37 232 625
37 30 353 37 170 595 37 215 625
37 30 357 37 172 600 37 236 625
37
361 37 163 | 603 37

234

7 13 15 20 27 53 56 60 85 89 100 107 111 120 128 131 137 138 142 144 143 153 153 160 169

Vol. Pg.
37 16
37 649
37 17
37 18
37 19
37 20
37 20
37 20
37 112
37 113
37 211
37 211
37 212
37 213
37 214
37 214
37 239
37 241
37 241
37 243
37 244
37 244
37 245
37 13
37 16
37 245

U.S. S. Ct. U. S. S. Ct. U. S. S. CL

Rep.
Rep.

Rep.
Rep.

Rep.
Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg.

Pg Vol. Pg. 626 37 13643

212 658 37 19 627 37 13 643 37 213659 37 19 627 37 14 644 37 213 659 37 21 628 37 14 644 37 214 659 37 112 629 37 14 645 37 214 660 37 112 630 37 14 645 37 239 661 37 112 630 37 15 646 37 240 661 37 113 631 37 15647 37 240 | 661 37 114 632 37 15 647 37 241 662 37 114 632 37 16 ! 648 37 242 662 37 212 633 37 16 | 649 37 242 663 37 213 633 37 18 650 37 242 664 37 213 634 37 18650 37 243 ! 664 37 214

37 18 651 37 243 664 37 240 635 37 13 651 37 245

665

37 240 636 37 19 652 37 245665 37 649 637 37 19 652 37 246 666 37 240 637 37 21 653 37 246 666 37 241 638 37 111 654 37 12 666 37 243 639 37 111 655 37 12 667 37 243 610 37 112 656 37 12667 37 244 640 37 113 656 37 13 668 37 11 641 37 113 657 37 13 668 37 244 642 37 113 657 37 16 668 37 245 642 37 114 657 37 17 669 37 11 642 87 212 658 37 17 670 87 11

635

[blocks in formation]

210

Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg.

Pg. 1 37 361 124 37 337 332 37 298 570 37 442 630 6 37 362 157 37 318 389 37 387 572 37 440 631 15 37 366 166 37 322 412 37 397 574 37 468 632 28 37 370188 37 247 415 37 394 587 37 472 632 37 371 37 255 422 37 392 588 37

473 633 86 37 374 219 37 260 426 37 435 592

37

462 634 40 37 876 247 37 293 440 37 438 607 37 458 634 43 268 251 37 295

37 434 617 37 456 635 46 37 377 257 37 291 447 37 428 622 37 379 636 52 37 348 264 37

452 37 430 625 37 399 636 59

350 269 37 282 464 37 425 625 37 400 637 66 37 353 273 37 283 472 37 422 626 37 400 637 90 37 343 281 37 287 476 37 407 626 37 401 638 93 37 344 291 37 270 490 37 412 626 37 402 638 97 37 346 37 273 502 37 416 627 37 402

639 108 37 330

37 274 521 37 448 628 37 403 639 114 37 333 311 37 278 549 37 443 629 37 403 640 121 37 336 316 37 380 563 37 440629

37 475640 37 S.Cr.

(vi)

Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg.
37
477

641 37 404 654 37 480 37 477 642 37 401 655 37 480 37 478 642 37 405 655 37 481 37 479

643 37 405 656 37 481 37 481

644 37 405656 37 482 37 393 645 37 406 657 37 400 37 481 646 37 406 657 37 401 37 399 647 37 406658 37 401 37 399 647 37 475 659 37 401 37 400 648 37

475 659 37 406 37 400 649 37 476 659

37 476 37 402 649 37 478 660 37

476 37 402 650

37 478661 37 37 403

651 37 478661 37 479 37 403 652 37 478 662 37 481 37 404 652 37 479 662 37 482 37 403653 37 479 662 37 741 37 404 653 37 480

280

476

299

302

Pg.

0. S. S. Ct. U.S. S. Ct. , U. S. S. Ct. U. S. S. Ct. U. S. S. Ct. U. S. S. Ct

U. S. S. Ct. Rep. Rep. Rep. Rep. | Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Rep. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol. Pg. Pg. Vol.

1 37 494 106 37 577 261 37 509 362 37 621 555 37 697 646 37 741 656 87 741 12

490 111 37 561 266 37 511 368 37 611 564 37 701 647 37 741 657 37 744 25

492127 37 567 276 37 499 376 37 614 571 37 703 648 37 742 658 37 744 37 487 134 37 570 285 37 502 383 37 617 574 37 705 648 37 743 658 37 745

483 147 37 546 294 37 506 388 37 602 582 37 708 649 37 743 659 37 745 37 591

170 37 556 300 37 643 397 37 605 585 37 709 650 37 743 660 37 743 54 37 593

174
37 558 305

645 407 37
609 590 37 662 650 37

660

37 745 595 183 37 515 310 37 640 412 37 732 617 37 656 651 37 744 661 37 745 598 184 37 516 317 37 638 416 37 734 630 37

654 652

37 650 661 37 746 37 599 191 37 518 320 37 629 432 37 725 643 37 649 653 37 650 662 37 649 579 191 37 522 325 37 630 456 37 717 643 37 650 653 37

652663

37 649 79 683 200 37

522332
37 633 459 37 713 644

651 654 37

652663

37 659 584 202 37 523 336 37 635 486

37 711 645 37

651

655 37 742 664 37 653 37 587 205 37 524 | 346 37 623 492 37 714646

37 402 655 37

663664

37 100 37 575 255 37 545 351 37 625 499 37 673 046 37 652 656 37 742664 37 709 103 37 676 1 258 37 508 1 360 37 620 522 37 683 37 S.Ct.

(vii)

37

[ocr errors]

研打打打打打打打打打打打

749

CASES REPORTED

Page

Page A. B. Dick Co., Henry v. (244 U. S. 651) 744 Arkansas, Union Sand & Material Co. v. Abella v. People of Porto Rico (243 U. S. (243 U. S. 652).

478 627)

402 Armour Packing Co. v. State of Missouri A. C. Layman Mach. Co., F. F. Slocomb ex rel. Barker (242 U. S. 663).

213 & Co. v. (242 U. S. 635).

18 Arrington, United States v. (243 U. S. 661) 479 A. C. Leslie & Co., Western Transit Co. Atchison, T. & S. F. R. Co. v. State of v. (242 U. S. 448).

133 Kansas ex rel. Brewster (242 U. S. 654) 12 Adams v. Tanner (244 U. S. 590).

662 Atchison. T. & S. F. R. .Co. v. United Adamson v. Gilliland (242 U. S. 350). 16,9 States (244 U. S. 336).

635 Aeolian Co. v. Victor Talking Mach. Co. Atlanta, Lehon v. (242 U. S, 53).

70 (24+ U. S. 660).

743 Atlantic City R. Co. v. Parker (242 U. S. Ah Leong, Right Reverend Libert Hubert 56)

69 Boeynaems v. (242 U. S. 612).

20 Atlantic Coast Line R. Co. v. Mims (242 U. Alaska, Alaska Gold Mining Co. v. (242 S. 532)

188 U. S. 648)..

242 Atlantic Coast Line R. Co. v. Mulligan (242 Alaska, Alaska Pacific Fisheries V., two U. S. 620)...

241 cases (242 U. S. 648).

242 Atlantic Coast Line R. Co., Woods v. (243 Alaska, Alaska Salmon Co. v. (242 U. S. U. S. 645).

406 648)

242 Atlantic Communication Co., Kintner v. Alaska Mexican Gold Mining Co. v. Terri- (244 U. S. 661).

746 tory of Alaska (242 U. S. 648).

242 Atlas Portland Cement Co. v. Hagen (242 Alaska Pacific Fisheries v. Territory of U. S. 631) ....

15 Alaska, two cases (242 U. S. 648), 242 Atlas Transp. Co., Lee Line Steamers v. Alaska Salmon Co. v. Territory of Alaska (243 U. S. 613).

405 (242 U. S. 648).

212 Albert Lorsch & Co., United States v. (243 Babbitt v. Read (243 U. S. 648).

475 U. S. 97)... 346 Backus, Healy v. (243 U. S. 657).

400 Albert Pick & Co. v. Jordan (244 U. S. 647) 741 Backus, Marshall v. (242 U. S. 638).

111 Alder v. Edenborn (242 U. S. 137)..

38 Backus, Marshall v. (243 U. S. 657). 401 Alex D. Shaw & Co. v. United States (242 Baker v. Baker, Eccles & Co. (242 U. S. U. S. 641)....

113
394)

152 Amalgamated Copper Co., United Copper Baker v. Dunlop (242 U. S. 650),

242 Securities Co. v. (244 U. S. 261).. 509 Baker, Eccles & Co., Baker v. (242 U. S. American-Asiatic S. S. Co., United States v. 394)

152 (242 U. S. 537). 233 Baker v. Schofield (243 U. S. 114).

333 American Bank Note Co. v. Blue Ridge Bakker Netherlands-American Steam Electric Co. (243 U. S. 644). 405 Nav, Co. (242 U. S. 651)..

245 American Bank of Alaska v. Richards (242 Baldwin Co., R. S. Howard Co. v. (213 U. S. 649). 242 U. S. 636).

400 American Bonding Co. of Baltimore v. Baltimore & O. R. Co. v. Branson (242 U, S. United States to Use of Francini . (242 623)

244 U. S. 661)..

113 Baltimore & O. R. Co. v. Hagen (242 U. S. American Exp. Co., Beer v. (244 U. S. 662) 649

667)

244 American Exp. Co., James Clark Distilling Baltimore & O. R. Co. v. Leach (243 U. S. Co. v. (242 U. S. 311). 180 639)

404 American Exp. Co. v. State of Oklahoma Baltimore & O. R. Co. v. Whitacre (242 (242 U, S. 662).. 114 U. S. 169).

33 American Exp. Co. v. State of South Da- Baltimore & O. R. Co. v. Wilson (242 U. S. kota ex rel. Caldwell (244 U. S. 617)..... 656 295)

123 American Exp. Co. v. United States Horse Banks, Nashville, C. & St. L. R. Co. v. (243 Shoe Co. (244 U. S. 58). 595 U. S. 626)....

402 American-Hawaiian S. S. Co. v. Strathal- Barber v. Columbia Chemical Co. (244 U. S. | byn S. S. Co. (242 U. S. 651). 243 652)

650 American Locomotive Co., Park Square Au- Barker, State of Missouri ex rel., Armour tomobile Station v. (243 U. S. 633).. 481 Packing Co. v. (242 U. S. 663).

213 American Warehouse & Trading Co., Pen- Barlow, Lehigh Valley R. Co. v. (244 U. S. dleton v. (243 U. S. 643). 405 183)

515 Anderson, Brady v. (244 U. S. 654). 652 Barney y. Way (242 U. S. 662).

212 Anderson, Chicago, T. H. & S. E. R. Co. v. Barrett Co. v. Ewing (244 U. S. 661). 746 (242 U. S. 283). 124 Rash v. Howald (244 U. S. 649).

743 Appam, The (Berg v. British & African Rass v. Geiger (244 U. S. 653).

652 Steam Nav. Co., 243 U. S. 124).. 337 Bay v. Merrill & Ring Logging Co. (243 U. Apperson, Hendrickson v. (243 U. S. 640) 404 S. 40)

376 Apurado v. Broce (244 U. S. 662).

649 Bea ham. New York Cent. & H. R. R. Co. v. Arias v. Veloso (243 U. S. 662). 481 (242 U. S. 148)..

43 Arizona Eastern R. Co. v. Bryan (241 U. S. Beaver, The (Lie v. San Francisco & Port621)

241' land 'S. S. Co., 243 U. S. 291)....... 270 37 S. C.

(viii)

V.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »