Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 113 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 90 - Measures of Time. 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 112 - To reduce a mixed number to an improper fraction, — RULE : Multiply the whole number by the denominator of the fraction, to the product add the numerator, and write the result over the denominator.
Σελίδα 90 - January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31.
Σελίδα 70 - MEASURE. 12 inches (in.) make 1 foot, ft. 3 feet "1 yard, yd. 5£ yards, or 16¿- feet, " 1 rod, rd. 40 rods " 1 furlong, fur. 8 furlongs, or 320 rods,
Σελίδα 134 - ... off in the product as many decimal places as there are in the multiplier and multiplicand together.
Σελίδα 23 - SIMPLE DIVISION. Division is the method of finding how often one number is contained in another. Case I. — When the Divisor does not exceed 12. Divide 252 by 6.
Σελίδα 68 - APOTHECARIES' WEIGHT 20 grains = 1 scruple. 3 scruples = 1 dram. 8 drams = 1 ounce. 12 ounces = 1 pound.
Σελίδα 35 - If 3 men can do a piece of work in 12 days, how many days will it take 9 men to do the same ? ANALYSIS.
Σελίδα 68 - Troy Weight. 24 grains (gr.) — 1 pennyweight (dwt). 20 pennyweights — 1 ounce (oz.) 12 ounces — 1 pound (Ib.).

Πληροφορίες βιβλιογραφίας