Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 41 - Newton's Three Laws of Motion," and are as follows: (1) All bodies continue in a state of rest, or of uniform motion in a straight line, unless acted upon by some external force that compels a change.
Σελίδα 15 - To find the area of a trapezoid. RULE. Multiply half the sum of the two parallel sides "by the perpendicular distance between them : the product will be the area.
Σελίδα 87 - This proportion teaches us that, when in equilibrium, the power is to the weight as the height of the plane is to its length.
Σελίδα 41 - First. A body in motion, and not acted upon by any external force, will move with a uniform velocity in a straight line.
Σελίδα 59 - There is an equilibrium upon the wheel and axle when the power is to the weight as the radius of the axle to the radius of the wheel.
Σελίδα 48 - Hence it is evident, that in every species of lever there will be an equilibrium, when the power is to the weight as the distance of the weight from the fulcrum is to the distance of the power from the fulcrum.
Σελίδα 32 - The perpendicular distance between the lines of action of the two forces is called the arm, and the product of one of the forces and the arm is called the moment of the couple.
Σελίδα 134 - The force is proportional to the square of the velocity and inversely proportional to the radius of turn during radial acceleration.
Σελίδα 46 - These machines are ; 1. the lever; 2. the wheel and axle ; 3. the pulley ; 4. the inclined plane ; 5. the wedge ; and 6. the screw.
Σελίδα 28 - If three forces, acting at a point, be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, they will be in equilibrium...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας