Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][ocr errors][ocr errors]

NAVAL HISTORY

OF

GREAT BRITAIN,

FROM THE YEAR

MDCCLXXXIII. TO MDCCCXXXVI.

BY

EDWARD PELHAM BRENTON,

CAPTAIN IN THE ROYAL NAVY.

A NEW AND GREATLY IMPROVED EDITION,

ILLUSTRATED WITH PORTRAITS, PLANS, ETC.

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

LONDON:

HENRY COLBURN, PUBLISHER,

13, GREAT MARLBOROUGH STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »