Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 46 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq. mi.) Cubic Measure 1728 cubic inches (cu.
Σελίδα 17 - A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 296 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 53 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 173 - A sphere is a solid bounded by a surface all points of which are equally distant from a point within called the centre.
Σελίδα 297 - Weight is used by apothecaries and physicians in compounding dry medicines. TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.
Σελίδα 193 - The specific gravity of a substance is the ratio of the weight of a given volume...
Σελίδα 283 - OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hektogram (Hg.) 10 hektograms = 1 kilogram (Kg...
Σελίδα 294 - To find — The Number of Board Feet in a Piece of Lumber. Multiply the product of its length and width in feet by its thickness in inches.
Σελίδα 2 - Ten units make one ten, ten tens make one hundred, ten hundreds make one thousand ; and, generally, ten units of any order make one unit of the next higher order.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας