Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

us 11518.1.10

ACADEMIE

HARVARDIANCE

1833.

SIGILLUM

The Address
The Gift of
foseph 13. Walker, Erg.,
of Concord, N. H.
The Journals.
The Gifts, the
Hon. Geo. G. Fogg!
of Gilmanton, t. 4.

ReE. Feb. 17.

1847. HAT

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »