Αναζήτηση στο βιβλίο

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 9 - IF a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the two interior and opposite angles ; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.
Σελίδα 8 - If, from the ends of the side of a triangle, there be drawn two straight lines to a point within the triangle, these shall be less than, the other two sides of the triangle, but shall contain a greater angle.
Σελίδα 12 - With all his faults — and they were neither few nor small — only one cemetery was worthy to contain his remains. In that temple of silence and reconciliation, where the enmities of twenty generations lie buried...
Σελίδα 3 - Nor set down aught in malice: then must you speak Of one that loved not wisely but too well; Of one not easily jealous, but, being wrought, Perplex'd in the extreme; of one whose hand, Like the base Indian, threw a pearl away Richer than all his tribe...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας