Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

1

M Hamm

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. VI.

TAMING OF THE SHREW,

WINTER'S TALE,

COMEDY OF ERRORS.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.

HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM

THE BEQUEST OF

EVERT JANSEN WENDELL

1918

TAMING OF THE SHREW.

A 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »