Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

MHamma

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. VI.

TAMING OF THE SHREW,

WINTER'S TALE,

COMEDY OF ERRORS.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM

THE BEQUEST OF

EVERT JANSEN WENDELL

1918

TAMING OF THE SHREW.

A 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »