Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 76 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 77 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) 1 pennyweight (pwt.) 20 pennyweights, 1 ounce (oz.) 12 ounces ... 1 pound (Ib.) Troy weight is used in weighing gold, silver, precious stones, etc. APOTHECARIES
Σελίδα 307 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 59 - When a decimal number is to be divided by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the left as there are ciphers in the divisor, and if there be not figures enough in the number, prefix ciphers.
Σελίδα 57 - To multiply a decimal by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the right as there are ciphers in the multiplier ; and if there be not places enough in the number, annex ciphers.
Σελίδα 79 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 258 - Volume 1,000 cubic millimeters (mm3) =1 cubic centimeter cm3 1,000 cubic centimeters =1 cubic decimeter dm3 1,000 cubic decimeters =1 cubic meter m3 Measures of Capacity 10 milliliters (ml) =1 centiliter cl 10 centiliters =1 deciliter dl 10 deciliters =1 liter 1 10 liters =1 dekaliter Dl 10 dekaliters =1 hektoliter HI 10 hektoliters =1 kiloliter Kl NOTE — The liter is equal to the volume occupied by 1 cubic decimeter.
Σελίδα 81 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 38 - We have seen in the preceding exercise that we may divide both the numerator and the denominator of a fraction by the same number without changing the value of the fraction.
Σελίδα 259 - OF WEIGHT 10 milligrams (mg.) = 1 centigram (eg.) 10 centigrams = 1 decigram (dg.) 10 decigrams = 1 gram (g.) 10 grams = 1 dekagram (Dg.) 10 dekagrams = 1 hectogram (Hg.) 10 hectograms = 1 kilogram...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας