Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

ACCOUNTS AND PAPERS:

THIRTY-SIX VOLUMES.

(11.) -

CHINA: JA PA N.

EAST INDIA.

FINANCE AND REVENUE:

BANDA AND KIR WEE BOOTY;
BURMAH COMMERCIAL TREATY; CENTRAL ASIA;
CIVIL APPOINTMENTS; CIVIL SERVICE;

COUNCIL; NATIVE PRINCES, &c.

Session
4 February 29 July 1864.

42
VOL. XLII.

1864.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »