Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

8. 1, 5, a, 5a, 2b + 5m, 5(26 + 5 m), a (26 + 5 m), 5 a (26+5m).

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 61.

1. Performed.
2. 36 am4 y.
3. 150 a3 m3 23.
4. 36 aray.
5. { 12 ab (2b+c), or

24 a b2 + 12 a b c.
6. 27 m2 **(1 +2m2), or

27 m2 24 + 54 m2 25. 7. {

(a + b)2 (a - b), or
a3 +alb-ab2-63.

(a + b)(a —b) (a2 + ab + b2), or 8.

a4 +23b-ab3–64.

[blocks in formation]

25 a? b c2

3(2-y) 9.

18. 3-5 abc

4 (22 - xy + y2)

9α 62 19.

5(23— 22 y + xyl — y3)* Art. 64.

abc 1. Performed.

5.
m+n

23 x 2.

6. 2 abc

2 x y + 3y2 1

1 3.

2(x - y)

X Y

7.

[ocr errors]
[blocks in formation]

1
3(x2 + xy + y2)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3.

4.

24 a 52 + 9 63 2 + 22 y

42 a2 63
27 q? 22 y + 6 a b p2 +2 px y2

12 p3 q
5 a x y2 + 5 b x y2 + 33 22 y + 117 a

225 23 y2
46
162

5.

17 a

6.

7.

8.

9.

10.

11.

63 m n4 xy +70b c n3 + 60 ha

525 m3 n4 150 m 22 y2 + 70 b c < y2 + 35 c2 y2 + 56 a x2

350 x3y2 105 a3 + 364 a? + 390 6

910 a
2+2 24
1-24

2
1 - 22
3 + 7a+ 76

a? — 62
3 a2 b + 6 a2 + 562 m

4 ab3 + 8 ab
14 6

12 m2
3 a2 + 11 62

196
2 a ca
12 - 2
42 +3

12.

13.

9 am

14.

15.

16.

17.

[ocr errors]

18.

19.

20.

17 a? - 26

252
32 2 — 3 ar +7a

56 a?
4 a2-8ac2-6 at

21a-422 4 x2 1-24 bct mpx +. mpy

21.

22.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »