Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

P & A Y S

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOL. VI.

[ocr errors][merged small]

THE

PLAYS

1

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE SIXTH;

CONTAINING

KING HENRY IV. Part I.... KING HENRY IV, Part II.

[merged small][ocr errors][merged small]

Printed by T. Bensley, Bolt Court, Fleet Street,

OR VERNOR AND HOOD, POULTRY;

E. HARDING,

PALL-MALL; AND J. WRIGHT, PICCADILLY.

1800.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

YUELISHED BY B. HARDING, NO. 98, PALL-MALL;
J. WRIGHT, PICCADILLY; G. SAEL, STRAND;

AND VERNOR AND HOOD, POULTRY,

1799.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »