Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][graphic]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

At a meeting of the School Committee.of the City of Providence, held March 20, 1840, the following By-Laws and Regulations were unanimously adopted.

Witness,

EDWARD R. YOUNG, Sec'ry.

NOV

UV 18 1925

LIBRARY OF CONGRESS

FEB 16 1931

DUPLICATE
EXCHANGED

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »