Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

16. - a"ya - acʻy, a + 2-1.

* 17. (x + y): + (x + y) : - (x + y)22 2

ಟಿ. 20. (a - c): - 2 (a - c) (6 - d) + (6 - d)?

[ocr errors]

5

2 oc

[ocr errors]

с

(a + 6

C

b + c).

[ocr errors]

IX.-PAGE 177. 1. (x + 3 a) (0 – 3 a), (4 y2 + 5 +) (4 ya - 52),

ya m24 6 (2a + 3) (2a-36), (2 x – 3y) (4 m2 + 6 xy + 97°).

22 yo 2. ( - y) (20* + øy + y),

xy
(a - b) (a + b)(a + b) (a* + 74),
sy (c + y) (2 - xy + y),
x

) 2 xyz ( + 2) (x - 2). 3. (a* - 269) (a + 27%), (* + xy + y) (22 - xy + y), ? , 22 ^

) (a + 6)(a - b)2 (a + b + c) (a + b c). 4. (a + b + c d) (a + 6

d), + 2) (a b + c + d), (a + 6 c) (a 5. 5 (2 x + 9), 3 (2 x + 7), (3 a + b c)(a + b c).

.a 6. (2*+ xy + y) {(x - y) (22 Y) + 4 x*yo (x2 xy + y)}, *

23 y02°)}

4
(2* + xy + y) (2* - xy + y) (x + y) (x - y)"

^2
10) (+ 7), (x + 1) (3 + 10),
(a - 76) (a - 86), (x - 16) (x + 12).

)
8. (ax + 7 by) (ax – 6 by), 3 a (x – 10) (x + 2),

ac (c – 8) (c + 3).
9. (3x + 5) (2x - 7), (2 x + 9) (4 x – 15),

,
3 (2 x + 3) (3x - 8), (4 x - 7) (5x + 6).

( 8a
10. æy (3 x + y) (x + 3y), x (5 x + 3 a) (4 x + 50),

(mac + p) (nx + 9). 11. 2c + 2 x= + 4 x + 8, 3 204 6 203 + 12 cm 24 x + 48,

204 + 3 ca + 9. 12. (a + b)2 – (a + b) (c + d) + (c + d)?, a b + c + d. 13. a* + pas + qaz + ra + 8, 2 a*. 14. - 102, 17.

.

7. (2C

S

+

X.-PAGE 179. 1. ab, - 27 al', 16 a8b%c", - ****26.

as

[ocr errors]
[ocr errors]

64 63.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

8 cd,

S

2 ac

4 bc,

2. at + 12 ab + 54 a2b2 + 108 abs + 81 64, 16 a* + 32 a’6 + 24 a-b3 + 8 abs + 64,

5 a+b + 10 a’62 10 a2b3 + 5 abt 65,
27 a3 108 a+b + 144 ab?
3. 16 m+ + 32 m3 + 24 m+ 8 m + 1,

125 203 + 150 202 + 60 x + 8,
81 a4 432 a'c + 216 aạc 1152 ac: + 256 c,

a 3 a·b 3 ab? 73. 4. x4 + 2 208 + 3 x2 + 2x + 1, 9 a” + 12 + 16 c + d2 6 ab + 24 ac 6 ad 8 bc

+ 2 bd
a” + 4 12 + O2 + 4 ab

9 (a + 6% + C + 2 ab + 2 ac + 2 bc). 5. 1 + 3x - 52 + 3 * – 206, (ax + by) + 3 (ax + by) cz+ &c. 6. 1 + 7 20 + 21 2c + 35 203 + 35 204 + 21 c5 + 7 206 + ,

(1 + x)* + 4 (1 + x)*x* + 6 (1 + x)** + 4 (1 + x)2 + aus,

(a + )* + 4 (a + bx) caca + &c. 7. a*28 – 8 a'bay + 28 a*b**y* - 56 a*b*a*y+ 70 a*b*x*y*

- 56 a*b*a*y* + 28 a-b*x*y$ - 8 ab xy + 18, 729 206 - 243 x*y: + 27 x*yt - y,

* yo a - 3ry + 3 ady - y'.

2c9 8. all - 2 afy + y'',

) 6 a1072 + 15 a$64 - 20 a$76 + 15 a488 – 6 a2810 + 612. 9. a3 + 3 a b + 3 ab? + 73. 10. (a - c). 11 2 (1 + 3 x) 12. 81 a'y (x + y).

[ocr errors]

a12

XI.-PAGE 193. 1. 2 y 2, 4 a'y', ac + a'. 2. 2 203 - 3x*y + 5 xʻy. 3. 5 a 3 ab + 62.

4. 1

2 x + 3 22 4 2. 5. a + b + cx + dx?. 6. aach 3 axa-1 + 4 28.

a 7. x + 2-1, ax a-la

2 9. 36, 79, 207, 289. 10. 103-2, .024, 3, . 11. 4.123, 1.224, -618, 3.732. 12. •0203, 4:6, 3.5036. 13. 2 aby, 5 ay, a + 2b.

8. 3.com

5 a.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

6. OC

XII.- PAGE 200. 1. 3. 2. x + 4x + 3. 3. x + 3. 4. UC + a. 5. a + ab + 7.

1. 7. X 3.

8. 32
2.

9. 12 x2 + 5x. 10. 3 a + 26.

1. 12. 2 203

4 wc + 3

1. 13. 2a + 3b + C. 14. x2 + 1.

1. 16. 2 x2 3x + 9. 17. 1.

18. a + b + c.

[ocr errors]

11. 2C

15. 3

2:16.

XIII. - PAGE 203. 1. 12 awy?

2. 60 a-boc. 3. (a - b) (6 - 0) (c - a). 6

4. aʻoc (acé aʻ). 5. ( + 1) (x + 2) (2 + 3). 6. (C – 6) (3 + 5) (x – 5). 7. (2 2 + 7) (3 2 + 8) (4 x + 5). 8. 210 (202 + 1) (203 + 1). 9. a(20* + aʼx + a“). 10. (c + a) (a + b) (c + c). 11. 1 12. (c + 1) (0 + 2) (0 + 3) (c 5) (2 - 6) (x + 5).

2C 13. a (a b)(a

6)* (a- ab + 6*). 14. (x - 1) (+ 1) (2 + 1) (6 23 + 5 x + 2x - 1). 2

15. (a – 62) 16. 2 x (x2 - 1)(3 + 3x – 1) (2 x2 + 2 x – 5)(2 x2 – 2x+5). 17. 3 (- 2) (3 + 4) (5203 + 10 x2 + 20+ 18). 18. a'b'(a + ) (a - b).

. 19. 15 (3 x – 10) (24 – 16). 20. (2c2 - y2) (202 + y) (c + y). 21.

a. 22. (a + b + c + d) (a + b

d) (a 6 C + d). 23. (a + b + c) (a3 + b3 + c3 - 3 abc). 24.' (a + b + C + d) (b + c + d - a) (a + c + d - 1) c

6 (a + b + d' - c)(a + b + c - d) (a + b - C-d).

c

[ocr errors]

[ocr errors]

XIV.- PAGE 206.

C

1.

a + 36

2 a

[ocr errors]
[ocr errors]

a

a + 6

[ocr errors]

6 2cm 2 x + 2
x + 6' 2 + 5 x + 5*

3 x + 7 2 x2 + 9 2.

7 x + 25x + 2 x 2 3.

(a - b) (a + b)* 4 a2 + 12

a? 3 ab + 62' 2 (y

1 z) – ya 4.

26

5. x(y + 2) - y2 x2 ya

a bo ao 72 6

2c3 sca + 3 x 1 6.

7.
2 (- 1) (? + 1)**

1
10
8.
(x + 1) (x + 2)2 (ac2 + 1)
20

8 2c2 + 8 9.

10. (x + 1)2 (2 + 3)

(oC 1)* (233 + 1) 11. 0. 12. 0. 13. 1. 14. a + b + c. 15. 1. 16. 0. 16 ax

a? ab + 72 17.

18.

19. 1. 20. 1. (a? – x*)

a2 + ab 72 8

1 21. (a y) (y ) (C – ) 1

3 22 23.

- 4 C + 5 a. (2 a) (x + b) (2 + c)"

a 4 aạ62

6 25. 1. 26. (– 62)2

1 a'(x - y) 28.

29. 1. 30. (a + x) (a + y)'

22

8C

[ocr errors]

22.

2-3°

24.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

XV. - PAGE 212.

1. 3.
5. 6.

2. 4.
6. 3.

3. a + b.
7. 5.

4. 5. 8. 2.

a + ab + 72 9. c. 10. a + b. 11. a + b + c. 12.

b 14. - (a + b).

2 a(62 13. abc.

15. abc. 16.

5) 36 4 a

cd ab 17. 2. 18. 8.

20.

a + b a2 + ab + 72

1 21.

23. a + b + c. a + b

abc

19. *.

[ocr errors]

22.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

XVII.- PAGE 221. 1. 10. 2. 45, 25. 3. £360, £240, £120. 4. 20, 15 miles per hour. 5. 24. 6. 36s., 48s. 7. 12. 8. 36s. 9. 30s. 10. 13.

11. 10. 12. 24 lbs., 40 lbs.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »