Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small]

M. A. Arnault, William Hamilton Reid, Antoine-Vincent Arnault, Charles Louis Fleury Panckoucke, Hildegard Ryals Gift, Library, Duke University

[ocr errors]
[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »