Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

pluribus triumphalia ornamenta decernenda curavit. Liberis Senatorum, quo celerius Reipublicæ assuescerent, protinus ? virilem togam, latum clavum induere, et Curiæ interesse permisit, militiamque auspicantibus non tribunatum modo legionumo, sed et præfecturas alarum dedit: ac ne quis expers castrorum esset, binos plerumque laticlavios præposuit singulis alis. Equitum 4 turmas frequenter recognovit, post longam intercapedinem reducto more

1

bant. Qui honor usque ad Con paret ex August. cap. 94, ubi vide. stantini Imp. tempora permansit,

3. Non tribunatum modo legiopost quæ cum triumpho paulatiin num. Dicti ii Tribuni laticlavii (cf. obliterari cæpit. »

Domit. cap. 10), uti angusticlavii, 2. Protinus virilem togam, etc. qui, illustri genere non orti, virPato, stare posse hanc lectionem, tute equestrem locum seu tribunaut protinus sit simul, atque placet tum meruerant, angusto clavo, ut mihi asyndeton, quod eodem fere veteres Equites, insignes. Cf. Ermomento togam et laticlaviam tu nest, ad Othon, 10. Alæ illo nicam sumtas ostendit. Codd. alii, tempore equitatus erant ex genvirili toga

latum clavum inducere , tibus exteris, Gallis, Germanis , quod prorsus ineptum esse, quum Hispanis, atque provincialibus collatus clavus esset in tunica, hæc lectus, quum post bella civilia nulsub toga, jain docuit Oudend. ; lus fere equitatus Romanus superalii, quos memorat Torrent. (non esset. De varia alarum significaigitur Casauboni est emendatio, tione, in diversis Reipubl. tempocui tribuunt eam Græv. et Ernest.) ribus, vide Schelium in Hygin. legerunt, protinus a virili toga, etc. (Thes. Græv. tom. X, p. 1075 seq.). id est, post. Ernest. suasit, cum 4. Equitum turmas .... recognovirili toga; vel, protinus, ut viri vit. Recognoscere Equites fuerat lem togam, et latum clavum, etc. adbea Censorum; id Augustus nunc Oudend., protinus virili a toga et administravit, ut partem præfectulatum clavum induere, et curice, etc. ræ morum, quamquam sæpius, salOmnia non necessaria esse viden tem nomine tenus, partitus videtur tur. Ceterum, vel prius a Senato

hunc honorem cum Triumviris iis, rum filiis latum clavum simul cum de quibus cap. sup., ut reliqua toga virili per bellorum civilium li censuræ officia. De Transvectione, centiam sumi solitum, idque ab qua singulis annis Idibus Quintil. Augusto confirmatum modo et ad (Livius, IX, fin.) ab Æde Honoveram juvenum, qui inde in Curiam ris, extra Urbem sita , in Capitoadınittebantur, utilitatem transla lium Equites magna pompa prolum, vel adolescentulo Augusto cedebant, vide Rosin. Ant. Rom. tantum a Cæsare datum fuisse, ap

IV, u, pag. 285.

transvectionis. Sed neque detrahi quemquam in transvehendo ab accusatore passus est, quod fieri solebat; et senio vel aliqua corporis labe insignibus permisit, præmisso in ordine equo, ad respondendum, quoties citarentur, pedibus venire: mox reddendi equi gratiam fecit eis, qui majores annorum quinque et triginta retinere eum nollent.

XXXIX. Impetratisque a Senatu ' decem adjutoribus, unumquemque Equitum rationem vitæ reddere coegit : atque ex improbatis alios poena , alios ignominia notavit; plures admonitione, sed varia : lenissimum genus

admonitionis fuit traditio? coram pugillarium, quos taciti, et ibidem statim legerent: notavitque aliquos, quod pecunias levioribus usuris mutuati, graviore fenore collocassent.

XL. Comitiis tribuniciis, si deessent' candidati Senatores, ex Equitibus Romanis creavit, ita ut, potestate trans

5. Aliqua corporis labe. Gravius perant , hoc beneficium , ut a quodlibet vulnus intellige , ut na molesto stipendia inter Equites res præcisæ, vel aures, oculus ef merendi onere liberati , ordinem fossus, etc.

equestrem retinerent, quo excide6. Mox reddendi equi gratiam bant vendere equum a Censore fecit, tto. Casaub. maluit retinen- jussi. di, quoniam gratiam facere in No XXXIX. J. A Senatu. Al. a Senastro alias est remittere, permittere, toribus. Præferrem, quod et aliis ne quid fiat, quod faciendum erat. placuit, e Senatoribus, nisi obstaret Sed ita auctor brevius dicere po- ingratus sonus ob sequens adjutoluisset , mox gratiam fecit eis, qui... ribus. Mallem tamen cum Burmann. retinere equum nollent, ac in phrasi e Senatu. gratiam facere omnino est sensus, 2. Traditio coram pugillarium , alicui concedere, quod ei gratum in quibus notata cujusque delicta, sit, in utramque partem, vel ut vel ut deprehendi se cognoscerent. ne faciat aliquid. Hoc loco igitur XL. I. Si deessent candidati Seest potestatem fecit, ut Liv. III, 41, natores. Post Sullæ tempora Sena« facta per Cornelium Valerio di toribus tantum tribunatum plebis cendi gratia, quæ vellet. » Tribuit patuisse, diximus ad c. 10. Ab ilautem Augustus iis, qui ad eam lis, quum infirmatam hanc poteætatem provecti nullos, quibus in statem detrectarent, jam ad EquiSenatum intrarent, honores acce les etiam translatain, narrat loco

acta , in utro vellent ordine manerent. Quum autem plerique Equitum, attrito bellis civilibus patrimonio, spectare ludos e quatuordecim non auderent, metu? pænæ theatralis, pronunciavit, non teneri ea, quibus 3 ipsis parentibusve equester census nunquam fuisset. Populi4 recensum vicatim egit: ac, ne plebs frumentationum causa frequentius a negotiis avocaretur, ter in annum quaternům mensium tesseras dare destinavit; sed desideranti consuetudinem veterem concessit rursus, ut sui' cujusque mensis acciperet. Comitiorum quoque pristinum jus reduxit: ae multiplici pæna coercito ambitu, Fabianis; et

quam fuisset.

e Nostro expresso Dio, LIV, 30. rentibusve equester (ensus nun

2. Metu pænæ theatralis. Legem Juliam theatralem commemorat 4. Populi recensum , etc. Ut CæPlin. Hist. Nat. XXXII, 2, ubi sar, c.41, ubi vide. Non magis hoc dicit, nemini aureum annulum ge loco quam

illo de censu totius

postare licuisse , « nisi cui ingenuo puli Romani cogitandum. ipsi, patri avoque paterno sester 5. Sui cujusque mensis. Injuria

CCCC census fuisset, et (jus) Bremius hæc verba vel non Latina, lege Julia theatrali in quatuorde vel durissima judicat, suadens , cim ordinibus sedendi. » Coerciti

suum cujusque mensis. Sed male igitur hac lege ii , qui equestri interpretatur vulgatum ita : sui censu (de quo vide ad Cæs. 33) scil. frumenti tesseras cujusque mendestituti in spectaculis in quatuor sis; quæ sane contorta esset condecim ordines se intrusissent, eam structio. Immo genitivus pendet que legem in mente habere vide ab omisso tesseras vel frumentum. tur auctor infra c. 44, ubi « spe Suus quisque mensis dicitur ut suum ctandi contusissimum ac solutissi quodque tempus, atque est i. q. mum morem correxisse et ordina

singuli menses. Ita bene quis dicevisie » Augustum dicit.

ret : pecuniam non in annum,

sed 3. Quibus ..

equester census suo quoque mense accipio. nunquam fuisset. Omnes Edd. , 6. Comitiorum .... pristinum jus quas vidi, dant unquam sine ulla

reduxit;

id est, qualis comitiorum animadversione, præter Bremia species sub Cæsare fuerat (Cæs. pam, quæ exhibet nunquam , ve 41). Cf. Dio , LIII, 21. rissime. Scilicet eos exemit pæna, 7. Fabianis et Scaptiensibus. Ad qui non profusione sua aliave cau Scaptiam tribum pertinebat ob sa inhonesta patrimonium contri gentem Octaviam ; ad Fabiam ob vissent, eos adeo,

quibus

per

bel Juliam, in quam per adoptionem lorum civilium calamitates ipsis pa.

venerat.

Scaptiensibus, tribulibus suis, die comitiorum, ne quid a quoquam candidato desiderarent, singula millia nummům a se8 dividebat, Magni præterea existimans, sincerum atque

ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitatem Romanam parcissime dedit, et manumittendi 9 modum terminavit. Tiberio, pro cliente Græco petenti, rescripsit, « Non aliter se daturum, quam si præsens sibi persuasisset, quam justas petendi causas haberet. » Et Liviæ, pro quodam tributario Gallo roganti, civitatem negavit, immunitatem obtulit, affirmans, « Se facilius passurum, fisco detrabi aliquid, quam civitatis Romanæ vulgari honorem. » Servos non contentus multis difficultatibus a libertate , et multo pluribus a libertate to justa, removisse; quum

et de

8. A se, de suo; al. male asse. exhibet : « qui servus, quæve an

9. Et manumittendi modum ter cilla pænæ causa a domino vinminavit ; per leges Fusiam Cani clus vinctave, aut in custodiam daniam , cujus latæ lempus incertum, tus datave, quibusve vestigia scriet Æliam Sentiam , latam A. U. pta, itemque qui quæve propter 757, Sex. Ælio Catone et C. Sentio noxam tortus tortave nocens invenSaturnino Coss., de quibus copio tus inventave, item qui quæve, ut sissime egit Heinecc. Ant. Rom. I, ferro aut cum bestiis depugnaret, tit. 6 et 7, pag. 110 seq. De nota damnatus damnatave, aliove supmanumittendi ratione apud Roma- plicio affectus affectave fuit: is eanos et de summo, qui suo tempore ve quoquo modo manumissus mainvaluerat , hujus moris abusu, numissave, justam libertatem non multis agit Dionys. Ant. IV, 24. consequitor , sed dediticiorum nu

10. A libertate justa. Hac manu mero esto. » De dediticiorum conmissi cives Romani fiebant. Cavit ditione Heinecc. pag. 107 seq. Poigitur de differentia eorum, qui stea tertium genus accessit libertimanumitterentur lege Elia Sen norum, qui Latini Juniani dicti tia, ita ut, qui propter flagitia fa a lege Junia Norbana, lata ann. cinorave ignominiosa pæna fuis 771, quæ manumissis per modos sent notati, accepta libertate ad minus solemnes non civitatis, sed dediticiorum tantum conditionem Latinorum tantum jura concessit, redigerentur, h. e. eodem loco es de quibus vide Heinecc. pag. 106 sent, quo homines , qui bello in seq. De justa libertate conf. etiam deditionem venissent. Caput hoc Lips. ad Tacit. Annal. XIII, 27, legis Heinecc. h. I. Ulpiano ita tom. II, pag. 244 Edit. nostræ.

numero et de conditione ac differentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset, hoc quoque adjecit, ne vinctus unquam tortusve quis ullo" libertatis genere civitatem adipisceretur. Etiam habitum" vestitumque pris tinum reducere studuit. Ac visa quondam pro concione pullatorum '3 turba, indignabundus et clamitans 14, En,

Romanos, rerum dominos, gentemque togatam! » negotium Ædilibus dedit, ne quem posthac paterentur in Foro circave, nisi positis lacernis, togatum consistere.

XLI. Liberalitatem omnibus ordinibus per occasiones frequenter exhibuit. Nam et, invecta Urbi Alexandrino triumpho regia gaza, tantam' copiam nummariæ rei effecit, ut, fenore deminuto, plurimum agrorum pretiis accesserit, et postea, quoties ex damnatorum bonis pecunia superflueret, usum ejus gratuitum iis, qui cavere’ in

i. e.

[ocr errors]

11. Ullo libertatis

genere ; sequebatur in vulg. ait, conjunxinullo manumissionis modo, neque

que quod novum ibi comma incisolemni , neque minus solempi. piebat, negotium dilibus dedit,

12. Habitum vestitumque. Vesti etc. cum superiori clamitans. Vertus est pars habitus qui ad torum sum esse Virgilii, Æneid. I, 282, corpus pertinet, et modum signifi nemo nescit. Deinde, in Foro circat illud habendi, non vestibus cave cum Oudend. dedi pro Cirmodo, earumque colore vel forma

cove, auctoribus optimis Codd. et conspicuum. Ita nos, le costume et Perizon. ad Sanct. Min. IV, 13. la tournure.

Sermo de concione tantum est , 13. Pullatorum turba. Pullati quod docet ipsa vox consistere. Ad sive atrati proprie rei dicebantur, spectacula admisit quidem pullatoga sordida, seu in sordibus in tos, sed mediu cavea sedere vetuit, cedentes. Hoc loco plebs intelligi

ut tradit Noster, cap. 44. tur Romana , quæ, toga fere de XLI. 1. Tantam copiam... effeposita , tunicas sordidas atque la- cit, etc. Conf. Dio , LI, 21. Oros. cernas, quod pallii genus reliquis VI, 19 : « Roma in tantum opibus vestibus superinduebatur, gerere (Alexandriæ urbis) aucta est , ut solebat, unde Plin. Epist. VII, 17, propter abundantiam pecuniarum, sordidos pullatosque, Quintil. Inst. duplicia quam usque ad id fuerant, II, 12, pullatum circulum, et VI, possessionum aliarumque rerum 4, pullatam turbam dicunt. venalium pretia statuerentur. »

14. Clamitans, En. Ejeci cum 2. Qui cavere in duplum possent; Gronov., Oudend., Wolf., quod i. e. prædibus vel pignoribus datis

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »